Wat ons nu weer ter ore komt!

gaarkeuken.JPGJa echt. En we hebben er een brief over gezien. Gericht aan de buren. Er zijn plannen om het restant van de bovenverdieping van V&D/La Place te vullen met een wereldrestaurant! Hoeveel tafels en zitplaatsen passen daar wel in! Moet een supervreetschuur worden, met plaats voor misschien wel meer dan 1000 mensen. Alsof Uden wordt gaar gestoomd voor ernstige hongersnood die alleen met zo’n mega-gaarkeuken bestreden kan worden. Lees hier de brief. En huiver.
wereldkeuken

Dag van de mensenrechten

Wij sommen ze op, vinken jullie ze even af?

  • algemene en integriteitsrechten (non-discriminatie, gelijke behandeling, bescherming van de persoon en van diens privacy, huis en familieleven, martelverbod);
  • vrijheidsrechten (zoals vrijheid van meningsuiting, van godsdienst en levensovertuiging, van vereniging);
  • participatierechten (recht op deelname aan het bestuur van een land, kiesrecht);
  • rechten van arrestanten, beklaagden en gedetineerden (verbod op willekeurige arrestatie en detentie, recht op onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak);
  • rechten van beschermde groepen (vrouwen, kinderen, minderheden, inheemse volken);
  • rechten van vreemdelingen en vluchtelingen (recht het land te verlaten en terug te keren, asielrecht, recht op gezinshereniging);
  • sociale en economische rechten (recht op behoorlijke levensstandaard, recht op sociale voorzieningen, vrijheid van vakvereniging, recht op onderwijs, recht op gezondheid);
  • culturele rechten (recht om deel te nemen en bij te dragen aan cultuur, recht om de eigen taal te spreken, bescherming van auteursrecht en van de eigen naam, vrijheid van wetenschappelijk onderzoek);
  • collectieve rechten (voor ontwikkeling en bescherming van een volk).

Uw tegensdraadse tegendenkers