Alle berichten door gekkermoethetnietworden

Udens nieuws, gekker moet het niet worden!

Sliep uit, sliep uit!

Glazen plafondIn Brabant is het aantal in aanbouw genomen woningen vanaf 2008 (het begin van de economische crisis) teruggelopen met ruim 70%. “In Uden is de terugloop in de afgelopen crisisjaren beperkt gebleven. Over deze jaren ligt het gemiddeld aantal in aanbouw genomen woningen in Uden op 70% van onze ambitie. We verwachten in 2013 nog wat verder terug te vallen, maar wel beter te presteren dan het provinciaal gemiddelde”, aldus wethouder Peerenboom.

Wat kost het gepruts van BSOB?

AfbeeldingHet gepruts van de BSOB kost ‘enkele tienduizenden euro’s’ extra volgens bestuursvoorzitter René Peeren­boom. Uit ambtelijke stukken, waar het Brabants Dagblad de hand op weet te leggen, blijkt echter dat die extra lasten opgeteld 1,3 miljoen euro bedragen.
Gevraagd om een nadere toelichting houden de waarnemend directeur en voorzitter Peerenboom de boot af. „Wij zijn nu bezig de begroting op te stellen en deze wordt eind september in het bestuur vastgesteld.”