Categorie archief: gemeente Maashorst

Raad van Verbeelding?

UDEN maanDaar in Meierijstad hebben ze makkelijk lullen, met hun Raad van Verbeelding bestaande uit Denker des Vaderlands, rijksbouwmeester, CEO van Post.nl en een Philps-toppertje van eigen bodem.

In Uden/Maashorst wreekt zich de schrale zandgrond waarop alleen met veel extra mest iets wil groeien.

Daarom lijkt ons een Raad van Verbeelding voor onze fusiegemeente te hoog gegrepen. Maar misschien lukt een Raad van Schone Dromen wel, met Cor van der Heijden (CSU) en de gebroeders Diks (Beter Bed, Swiss Sense) als kwartiermakers…

Hoewel dat net zo makkelijk op een nachtmerrie kan uitdraaien.

Wisseltruc

maashorst slippertjeZou het niet zo kunnen zijn, dat het gedoe rond de nieuwe gemeentenaam één grote wisseltruc is. Door de stampei bij buren en burgers over de naam Maashorst en door tegen beter weten in aan die naam vast te houden, kunnen Marnix en Henk op enig moment een stukje toegeeflijkheid tonen naar de mensen toe zodat het lijkt dat er tijdens de fusie toch sprake is van enige democratische inbreng van het volk. Quod Non (Wat niet dus)…

bestuurlijke arrogantie naar buren en burgers toe

geheimDe gemeenten Landerd en Uden gaven aan dat de naamgeving wordt getoetst in het participatietraject. Wat inwoners, ondernemers, verenigingen en de buurgemeenten vinden wordt daarin ook meegenomen. Draagvlak daarvoor wordt ook gezocht tijdens het Maashorstfestival van komende maandag. Eind juli zijn de resultaten van het participatietraject bekend.

Laat ze maar lullen, denken Henk en Marnix, we naaien toch onze eigen naad…