Categorie archief: Gemeente Uden

Wij gunnen ons Jong-Paarse college een verkwikkend zomerreces

BenW_nov12Want daar staat de eenvoudige burgerman (m/v) niet bij stil, hoe zwaar de verantwoordelijkheid op de schouders van onze gemeentebestuurders kan drukken en hoeveel energie het leiderschap vergt. Daarom hechten wij eraan om op deze plaats namens de hele Udense bevolking – inclusief het onwetende deel – ons college een goede vakantie toe te wensen. En vanzelfsprekend zijn wij gaarne bereid ondertussen op de winkel te passen.