Categorie archief: Overheid

Volgende stap: iedereen chippen

Microchip_rfid_riceModerne RFID-chips zijn zo klein, die kunnen makkelijk geïmplanteerd worden. Met Radio-frequency identification is het mogelijk mensen en objecten op afstand te volgen en in de gaten te houden. Deze technologie kan substantieel bijdragen aan de veiligheid in de kinderopvang en is het meest effectief als iedereen zonder aanziens des persoon gechipt wordt. Wie niets te verbergen heeft, kan daar dus in het belang van de kinderen geen bezwaar tegen hebben. En wie bezwaar heeft tegen het om kindveiligheidsredenen chippen van de bevolking, geeft toe wél iets te verbergen te hebben. Die is sowieso verdacht en zou preventief opgepakt moeten worden…

Een kwestie van toonzetting?

politieWeer iets nieuws op de sociale media. Een Udense agent die zich ergert aan negatieve Facebook-reacties: ‘Wanneer doen we het goed?’, vraagt hij zich vertwijfeld/verongelijkt af. En hij legt het nog eens uit vanaf zijn digitale zeepkistje: “Verlichtingscontroles zijn bedoeld om de veiligheid te bevorderen”. Want hij ziet ‘vooral op Facebook’ veel negatieve reacties voorbijkomen en daaraan ergert hij zich mateloos. Daarmee toont de diender in kwestie overtuigend aan hoe weinig hij begrijpt van de functie en werking van sociale media: die lenen zich niet voor donderpreken en evenmin voor belerende speeches. Met betuttelende berichten wek je vooral irritatie. Die kennelijk als een boemerang terugkeert bij de argeloze wijkagent die zich in zijn beroepseer voelt aangetast ‘want hij heeft toch het beste met de mensen voor en zijn facebook-posts alleen maar goed bedoeld…”