Categorie archief: politiek

Nep-rekenkamer

wethouderskakelbont2Over de vraag of Uden een nep-gemeenteraad en een nep-college heeft, zijn de meningen verdeeld. Zeker is wel dat Uden een nep-rekenkamer heeft. Lees maar: “De gemeenteraad heeft de wettelijke verplichting om invulling te geven aan de rekenkamerfunctie. Met ingang van 1 januari 2012 heeft de gemeenteraad het presidium (het fractievoorzittersoverleg) aangewezen als uitvoerend orgaan voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie. Wanneer het presidium aanleiding ziet voor een onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en/of rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur, doet het een voorstel aan de gemeenteraad om daarvoor het benodigde budget beschikbaar te stellen.”
En dankzij die nep-rekenkamerfunctie kan coalitie Kakelbont zijn ongecontroleerde gang gaan. Nep, nepper, nepst…