In stilte lezen blijft vermoedelijk toegestaan

AfbeeldingCultuurwethouder Thijs Vonk (Jong Uden) heeft zich nog niet uitgesproken over de vraag of ook activiteiten van de Bibliotheek vallen binnen het monopolie met vetorecht zoals dat is vastgelegd in de ‘Markant-deal’. Het in stilte lezen lijkt vooralsnog overal binnen de gemeentegrenzen toegestaan, maar als het op voorlezen – of erger nog: declameren – aankomt, dan dient de situatie van geval tot geval bekeken te worden wegens mogelijke ongewenste concurrentie met de podiumkunsten in theater / Hevenementenhal Markant.

Uw tegensdraadse tegendenkers