Theaterplicht

AfbeeldingDe bezoekersaantallen van theater Markant Uden zijn veel lager dan begroot. Dit is de laatste jaren de tendens. In 2012 waren er 15% minder bezoekers dan begroot. Dit noodzaakt theater Markant om nog beter dan ooit te onderzoeken welke marketingstrategie ze moeten voeren om nog beter dan voorheen hun gasten te bereiken. Dit is extra urgent omdat Markant bezig is met een grote uitbreiding van een vlakke vloer in de evenementen zaal.

Inmiddels is er overleg gaande met de gemeente Uden om een zogenaamde theaterplicht in te voeren voor iedereen die gebruik maakt van gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (MWO) of de Bijstandswet. “Het gaat hier veelal om burgers die wegens hun afstand tot de arbeidsmarkt voldoende tijd hebben om het theater te bezoeken. Door hen intensief kennis te laten maken met de juweeltjes van cultuur die Markant programmeert, wordt de kans vergroot dat zij (passend) werk vinden. Voor de gemeente Uden zal deze theaterplicht een aanzienlijke kostenbesparing opleveren, omdat zij de tickets voor Markant met kwantumkorting kan inkopen en deze tegen hun nominale waarde als uitkering in natura aan de Udense steuntrekkers ter beschikking kan stellen.”

Om een lang verhaal kort te maken…

Afbeelding

Het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (bkkc)  bouwt mee aan een sterke culturele infrastructuur voor Noord-Brabant. Want het bkkc gelooft in kunst en cultuur en ziet dat een bruisend cultureel klimaat profiel geeft aan onze provincie. Dat het een vliegwiel is voor economische groei en sociale aantrekkingskracht. Tastbare resultaten waarmee de waarde van kunst en cultuur zichtbaar worden. Dat doet het bkkc onder meer door subsidies te verlenen. En wie staat er dan al gauw op de stoep voor nog meer gratis geld? Jazeker, Maarten Markant. (“Het doel is uiteraard om meer bezoekers te trekken.”)

Ons vertrouwen in het bkkc is toegenomen omdat ze dit Markante subsidieverzoek (van € 29.441,-) keurig hebben afgewezen.

Waarvoor onze dank & hulde!

Aanpassing Bestemmingsplan Uden-Centrum

AfbeeldingUiteraard moet ook Uden voorbereid zijn op bezettingsacties en volksopstanden zoals deze zicht thans voltrekken in in onder meer Egypte, Turkije en Brazilië. Een speciaal daarvoor in het leven geroepen werkgroep heeft geschikte locaties in Uden centrum geïnventariseerd en de conclusies samengevat in het rapport “Rellen moeten kunnen, ook in Uden”. In een voorstel aan de raad wordt aanbevolen om het Brabantplein mede te bestemmen voor het gebruiksdoel rellen en protesten: “De aanwezigheid van een bestrating uit gebakken klinkertjes maakt dit plein aantrekkelijk voor demonstranten; de beslotenheid van het plein biedt de overheid het voordeel dat met inzet van bescheiden middelen (wapenstok, traangas, waterkanon) de massa’s effectief te controleren zijn (crowd control). Bijkomend voordeel is dat de vele leegstaande winkelpanden het plein onaantrekkelijk maken voor ordinaire plunderaars.”

Uw tegensdraadse tegendenkers