Zo gastvrij zijn wij

Gasthoofd

Wie wil dat niet, een stukkie schrijven voor gekkermoethetnietworden.nl of een plaatje uploaden?

De redactie van GMHNW geeft onbekende talent en anonieme dorpsgenoten de gelegenheid een bijdrage te leveren. Mail je stukje, foto, tekening enz. naar info@gekkermoethetnietworden.nl en je ziet wel wat we ermee doen…

Bekende en niet-anonieme redacteuren-in-spe verwijzen wij graag naar onze collega’s van het Brabants Dagblad.

Fusie Uden-Veghel al weer geparkeerd

Wat we nu toch weer lezen in ons ochtendblad (papier, geen link): ParkeerautomaatGedeputeerde Staten van Brabant stellen vast dat Uden en Veghel ‘een andere visie hebben’ en dat Veghel aan het praten is met de buurgemeen­ten Schijndel en Sint-Oedenrode. De provincie ziet die ontwikke­ling wél zitten en geeft daarbij aan dat er ‘meer of andere moge­lijkheden zijn dan een samenvoe­ging van Uden en Veghel’.

Briljant!

jsfDat zijn nog eens adviezen waar je als overheid wat aan hebt. Omwonenden van de vliegbasis vinden dat de geluidszones niet mogen veranderen als de JSF wordt aangeschaft. En dus kan er dan minder gevlogen worden. Omdat een uurtje vliegen met de Joint Strike Fighter 25 duizend euro kost, levert minder vliegen direct een forse besparing op. Bovendien heb je minder van die dure vliegtuigen nodig, als je minder vliegt. Ook dat scheelt een slok op een borrel.

Uw tegensdraadse tegendenkers