Vanaf morgen mag dit dus niet meer

AfbeeldingHet college van burgemeester en wethouders heeft verboden gebieden aangewezen voor winkelwagens. De regel gaat begin november in. Het aantal klachten over zwerfkarren in Uden is de laatste tijd zo toegenomen dat B&W heeft besloten tot deze maatregel. De nieuwe verordening wordt bekendgemaakt aan de hand van borden, flyers en een wettelijke bekendmaking in de krant. Degene die de regel aan zijn laars lapt, riskeert een fikse boete.

 

Thijs heeft al een eerste schetsje gemaakt


Afbeelding
Als wethouder van (onder meer) cultuur heb ik natuurlijk mijn connecties in de creatieve sector. En dat kan soms heel stimulerend zijn. Daarom neem ik altijd een setje kleurpotloden mee om spontane momenten van inspiratie direct vast te leggen. Dit is bijvoorbeeld een eerste schets voor de rotondekunst. Want met wat zelfwerkzaamheid en een beetje improvisatie hoeft het heus  geen drie ton te kosten om de Lippstadtrotondes een beetje op te fleuren.

Markant Veghel?

AfbeeldingMaison van den Boer heeft een restaurant op ruim 30 meter hoogte gebouwd, bovenop oude graansilo’s in het voormalige CHV-complex op de Noordkade in Veghel. Na een P’Roeftijd  van drie maanden wordt bekeken of het restaurant levensvatbaar is én of Maison van den Boer dat zelf wil blijven runnen. Zo niet, dan heeft Uden een prachtkans om Maarten, Cor & Markant met een piepklein rugzakje proviand aan onze zustergemeente Veghel ter adoptie aan te bieden.

“Werken is een voorwaarde voor geluk.”

“Werken is een voorwaarde voor geluk. Daar ben ik van overtuigd.” Zo begint wethouder Overmans (PvdA) zijn column van week 44.

Genesis 3 laat er echter geen misverstand over bestaan: werken is de straf van God voor de zondeval. Lees maar:

En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, en doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

Uw tegensdraadse tegendenkers