Korting van niks


Afbeelding
“Zie je wel vaker bij bestuurders. Zijn zo zuinig op hun bezit dat ze voor een al te karige, ja homeopathische verdunning kiezen. Tot ruimschoots onder het werkzame niveau. Die Peerenboom is er ook zo een. Heeft wel begrepen dat de ‘P‘ van “Prijs” er in de huidige markt toe doet. Ziet zelfs de enorme stormloop op de Gamma (jammer dat die weggaat, vooral wegens die “G“), maar heeft dan net niet het lef om eens stevig in de bus te blazen en de grondprijs met minstens een procent of 30 te verlagen. Jammer. Moeten we toch nog eens een BuzzBoost aan wagen.Want zo schiet het natuurlijk niet op. De markt heeft altijd gelijk en die wil aanzienlijk minder betalen. Dus willen we dat de Udense woningmarkt weer een beetje in beweging komt, dan moeten we echt aan een procent of 30 40 korting denken. Op z’n minst.”

Uden claimt octrooi bank Vorstenbosch


Afbeelding
Al is het bankje – net als het originele Prilleke zelf – verdwenen van de Udense Markt, het octrooi op het ontwerp berust wel degelijk nog bij de gemeente Uden. En dus is er vandaag direct een brief op poten naar Vorstenbosch en de gemeente Bernheze gegaan om de wettelijke vergoeding te claimen op straffe van een dwangsom. “Het kan toch niet zo zijn dat dit origineel Udense erfgoed zomaar wordt nagemaakt, zonder dat daar een redelijke financiële compensatie tegenover staat’, aldus een woordvoerder. 

Stop de verloedering

AfbeeldingWaarom gaan normen en waarden verloren en lijkt respect verder weg dan ooit? Omdat er geen zekerheden meer zijn! Van kinds af aan leert de jeugd vragen te stellen, in plaats van antwoorden te leren en autoriteiten te eren.

Dat was vroeger wel anders!

En dat is precies waar we weer naar toe moeten: naar de erkenning van de autoriteit in kerkelijke, maar ook bestuurlijke zin. Om daartoe een aanzet te geven komt Mgr. Schröder aanstaande woensdag naar Uden. Hij zal spreken over hét boek met alle antwoorden: De Catechismus. Want daarin is systematisch alles opgenomen wat de kerk is en wil zijn.

Een inspirerend en overtuigend voorbeeld

AfbeeldingWeliswaar verlaat Gamma het Gezellige, Gastvrije, Groene en Gezonde Uden – wat extra pijnlijk is vanwege de alliteratie en het vertrek naar het niet-beginrijmende Veghel – maar desondanks putten wij uit de nalatenschap van deze bouwmarkt inspiratie voor de toekomst: met de BuzzBoost korting! Momenteel ‘braint’ onze ‘city marketeer’ over een spectaculaire oppepper voor Uden winkelcentrum: “Het blijkt dat de ‘P‘ van Prijs uit de marketingmix – wellicht ten gevolge van de crisis – aan zeggings- en overtuigingskracht heeft gewonnen. Daarom overwegen wij alle winkeliers van Uden verplichte kortingspercentages voor te schrijven. Dit zal de toeloop naar Uden als regionaal centrum sterk stimuleren en dat is in ons én hun belang. Met als centraal thema en slogan: Dat zeg ik: KORTING!

Sportregisseur Uden adviseert cursus hordenloop


Afbeelding
Naar aanleiding van een ongeval op de handelslaan hebben de sportregisseur en ‘city manager’ een plan van preventieve aanpak geBuzzBoost. Korte samenvatting hierboven, in de kop. Over de verplichting een diploma te behalen alvorens zich hardlopend op de openbare weg te begeven (het zgn. loopbewijs) wordt nog gebraind door beide functionarissen en de afdeling communicatie van de gemeente Uden.

Uw tegensdraadse tegendenkers