Tagarchief: advocatuur

De zelfondermijnende rechtsstaat

rechtonrechtLees en huiver! Erger, veel erger dat die zogenaamde criminele ondermijning van de rechtsstaat is de sluipende ontmanteling van de basale rechtsbescherming voor de allerzwaksten: wie jong is, of arm, naïef of goedgelovig, is kansloos tegenover bureaucratische, gevestigde machten. Het is een godgeklaagde schande hoe Nederland juist die rechtszekerheid te grabbel gooit.