Tagarchief: afval

Leegstand boerderijen straks groter dan van kantoren

OLYMPUS DIGITAL CAMERANederland wordt de komende jaren geconfronteerd met een explosieve toename van leegstaande agrarische ondernemingen. Door de aanhoudende afname van het boerenbedrijf, schaalvergroting en modernisering kan de leegstand van agrarisch vastgoed volgens onderzoeken in omvang weleens groter worden dan die onder kantoren en winkels.” (FD). Gelukkig pakt de gemeente Uden deze problematiek voortvarend aan met de vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2014 (NL.IMRO.0856.BPBuitengebied2014-VA01) waardoor ook de verloedering van het platteland door drugscriminaliteit effectief wordt bestreden.

Vraag van een verontrust lezertje

onkruidjeroermenietGeachte redactie,

Met enige regelmaat zie ik een klein tractorachtig voertuigje door Uden rijden met een knalgele tank waaruit een mij onbekende vloeistof over straten en trottoirs wordt gesproeid. Tot nu toe ging ik ervan uit dat het hier onkruidbestrijding betrof met chemische middelen. Maar naar aanleiding van verontrustende berichten in de media, vraag ik mij toch af of hier wellicht sprake kan zijn van het op de openbare weg dumpen van chemisch afval uit de criminele verdovende-middelenfabricage.  Heel verdacht vind ik het dat de chauffeur van het karretje geen officieel en herkenbaar gemeente-uniform draagt. Is het raadzaam om in voorkomende volgende gevallen contact op te nemen met de gemeente Uden, afdeling Publieke Werken, of is het beter direct de politie te waarschuwen?

Met vriendelijke groet,

Een verontrust lezertje.

De toegevoegde waarde van paarden

paardenIn navolging van het Spaanse Monforte del Cid overweegt de  gemeente Uden zijn stinkende, dieselvuilniswagens te vervangen door milieuvriendelijke paardenkarren.  “Paarden passen beter bij de gezellig en groene uitstraling die we als gemeente nastreven en de paardenpoep stellen we graag ter beschikking van de inwoners om hun tuintjes te bemesten zodat onze gemeente nog groener en gezelliger wordt”, aldus een woordvoerder.