Tagarchief: agent

Een kwestie van toonzetting?

politieWeer iets nieuws op de sociale media. Een Udense agent die zich ergert aan negatieve Facebook-reacties: ‘Wanneer doen we het goed?’, vraagt hij zich vertwijfeld/verongelijkt af. En hij legt het nog eens uit vanaf zijn digitale zeepkistje: “Verlichtingscontroles zijn bedoeld om de veiligheid te bevorderen”. Want hij ziet ‘vooral op Facebook’ veel negatieve reacties voorbijkomen en daaraan ergert hij zich mateloos. Daarmee toont de diender in kwestie overtuigend aan hoe weinig hij begrijpt van de functie en werking van sociale media: die lenen zich niet voor donderpreken en evenmin voor belerende speeches. Met betuttelende berichten wek je vooral irritatie. Die kennelijk als een boemerang terugkeert bij de argeloze wijkagent die zich in zijn beroepseer voelt aangetast ‘want hij heeft toch het beste met de mensen voor en zijn facebook-posts alleen maar goed bedoeld…”

International Day Against Police Brutality

Waakzaam-en-dienstbaar“Waakzaam en dienstbaar”. Het klinkt vriendelijk. En zo is het ook bedoeld. Die slogan roept het beeld op van oom agent met de platte pet die ons voor onheil behoedt door ons vaderlijk toe te spreken als wij risico’s onderschatten, die het vermanende vingertje heft als we gevaar veroorzaken, maar die ons ook liefdevol opraapt als we van ons fietsje vallen. Dat in diezelfde goedmoedige diender een stukje gewelddadigheid kan schuilen, blijkt als de politie in groepsverband optreedt in haar hoedanigheid van ‘de sterke arm’. En dat zo’n collectieve actie kan ontsporen in een orgie van geweld dat levens kost, zie je bijna dagelijks op TV – gelukkig meestal in buitenlandse reportages. Maar het is goed te beseffen dat wij hier in Nederland niet immuun zijn voor staatsterreur en repressie. Daarom vieren we vandaag de International Day Against Police Brutality.