Tagarchief: AZC

Uden is een werkwoord

uden werkw.

Uitspraak:  

[uudə(n)]

Vervoegingen:  

uudde (verl.tijd enkelv.)

Vervoegingen:  

heeft geüdend (volt.deelw.)

Betekenis: (iets) zo laat of zo langzaam doen dat het niet meer nodig is.

Van uitstel komt afstel moet de gemeente Uden gedacht hebben en dus heeft college Kakelbont onder leiding van burgemeester Hellegers alles in het werk gesteld om de opvang van vluchtelingen zo lang mogelijk uit te stellen (discussieverbod tijdens de G1000-‘meetup’ in Markant, onmogelijke locaties aangewezen voor AZC, afwachten hoeveel statushouders omliggende dorpen zouden opnemen, enz. etc.).

Totdat de provincie Uden op de vingers tikte.

En dan komt nu het tergend trage eindspel: “Plan voor huisvesting statushouders Uden is klaar” kopt BD. Dit plan van aanpak wordt als voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de Provincie Noord-Brabant. Als zij instemmen wordt het plan definitief. En zo udent Uden alsmaar voort. 

Resultaten uit het verleden…

vluchtoordboekWas het niet wijlen Jan Schaefer, partijgenoot (PvdA) van burgemeester Henk Hellegers, die de historische woorden sprak “In gelul kan je niet wonen”? Dat onvermogen om in kletskoek onderdak te vinden geldt niet alleen voor de roomblanke Brabander wien Neêrlandsch bloed door d’aderen vloeit, van vreemde smetten vrij, maar evenzeer voor de status houdende vluchteling die gewoon recht heeft op fatsoenlijke huisvesting. Helaas (nog) niet in Uden dat via de gevleugelde pen van zijn burgervader met trots zijn glorieuze opvangverleden te boek heeft gesteld. Nu moet de provincie eraan te pas komen om Uden te dwingen tot het huisvesten van nog slechts 20 statushouders.

Kop-in-de-krant

bernhoven veghel“COA verspilt berg geld in Bernhoven” kopt BD vandaag.

Waar is dat het een berg geld gekost heeft om het oude ziekenhuis klaar te maken (en gereed te houden) voor de opvang van vluchtelingen – die niet zijn gekomen…

Maar de kop is wel héél kort door de bocht omdat die suggereert dat COA verwijtbaar schuldig is aan deze verspilling.

En dat is schandelijke onzin!

De opdracht aan COA is: vluchtelingen op vangen. Ook als in het ene dorp de burgemeester te schijterig is om het ‘vluchtelingenvraagstuk’ aan de orde te stellen en in een ander dorp dode varkens worden opgehangen, als er elders tegels door ruiten vliegen, en ‘verontruste burgers’ vuurwerk gooiend de raadszaal belegeren.

Als dan Bernhoven in beeld is als wel-beschikbare opvanglocatie kan COA niet veel anders dan toehappen – wat het ook kost.

Als vervolgens de hoeveelheid vluchtelingen afneemt door de misdadige/moreel volkomen foute ‘Turkije-deal’ dan is het wel heel kort door de bocht om een smaakmakend artikel te schrijven over de spilzucht van COA.

Maar laten we vooral vrolijk blijven aan het begin van dit mooie nieuwe jaar.  Misschien zijn de gemoederen in de regio straks wel zodanig tot bedaren gekomen dat er nu wel prachtige carnavalswagens kunnen komen rondom het thema AZC… Uiteraard met een stukje relativerende humor naar de burgers en bestuurders toe.