Tagarchief: begroting

Uden rekent op de Jackpot

schermafbeelding-2016-11-03-om-07-51-35Het is nu al zeker dat het een latertje wordt, de gemeenteraadsvergadering van 10 november. Want de terughoudendheid van college Kakelbont om tegemoet te komen aan de alleszins redelijke wensen van onder meer MRK en Kinderboerderij is ingegeven door het Grote Nieuws dat wethouder René Peerenboom pas later op die avond naar buiten kan brengen: “WE HEBBEN DE JACKPOT GEWONNEN en iedereen mag daarin delen!”

Eigen schuld!

nonnen“We hebben de crisis definitief achter ons gelaten. Na de magere jaren is de prognose voor de gemeentelijke financiën weer gunstig. Waar we in de vorige begroting nog moesten kiezen voor het uitgangspunt ‘doen wat nodig is’, kunnen we nu € 9,5 miljoen investeren in een vitaal Uden. Het is prettig om te kunnen melden dat er voor het eerst sinds 2008 geen nieuwe bezuinigingen komen”, kraaide wethouder Peerenboom onlangs victorie. Dit parmantige toontje vraagt natuurlijk om een directe reactie uit de hoek waar de klappen zijn gevallen. En jawel hoor, “Museum Uden wil extra geld” kopt de krant vandaag al. Kan een mooi feuilleton worden als de krant ook de andere clubs die in de afgelopen jaren geplukt zijn aan het woord laat.

Plotseling was daar de pot met goud…

regenboogEn het geld klotste ten gemeentehuize tegen de plinten omhoog en werd met luid gekakel van college Kakelbont verwelkomd. En iedereen eiste zijn deel op: Jong Uden droomde al van een eigen universiteit én een treinstation. De VVD dacht eraan Centrum-Oost versneld te ontwikkelen en alle panden van Atju Chen over te kopen. D66 zag in dit wonder van de natuur het bewijs dat zonne- en windenergie de hoogste prioriteit moesten krijgen. De Partij van de Arbeid meende dat het electo/proletariaat zich alsnog achter zijn oud-roze vaandel zou scharen als er maar geïnvesteerd werd in ingenieuze programma’s om de ‘armoede-val’ te bestrijden. En Gewoon Uden? Ach, Gewoon Uden vond het allemaal heel gewoon, omdat het van huis uit katholieke jongen zijn. Maar, zo besloot men eendrachtig: we moeten het wel stil houden om te voorkomen dat straks Jan en alleman een stukje van de koek wil. Dus hoe dan ook, die feestverlichting moeten de centrumondernemers maar uit eigen zak betalen…

Samen voor een terminaal Uden

grafvervallenOp 23 september jl. presenteerde het college van burgemeester en wethouders de Programma-begroting 2015 – 2018 ‘Samen voor een terminaal Uden!’. In de raadsvergadering van 6 november a.s. wordt deze begroting behandeld en maakt de gemeenteraad zijn definitieve keuzes over de door het college voorgestelde bezuinigingen en investeringen. Er is een openbare inspraakavond op woensdagavond 15 oktober 2014 in de raadszaal van het gemeentehuis. Aanvang: 19.30 uur.

Kortetermijndenkers

“Gemeenten zijn vaak te positief in de planningstermijn van grond­ontwikkeling. De ontwikkeling duurt tien jaar, de uitgifte van grond nog eens tien jaar. Je maakt dus eerst hoge kosten en die krijg je pas na tien jaar in kleine blok­jes terug als je grond verkoopt.Maar politici zijn nu eenmaal kor­tetermijndenkers, dat krijg je er niet uit.”

Jan Dierckx, oud-wethouder (VVD) in vier gemeenten (BD, papier)