Tagarchief: Belastingen

decentralisatie­paradox

Aan de ene kant komen steeds meer taken op het laagste overheidsniveau te liggen, aan de andere kant wordt de uit­voering van die taken bij centrumgemeen­ten of regionale organisaties neergelegd.

Hoogleraar Marcel Boogers heeft een naam voor de groeiende invloed van overkoepelende clubs als Be­lastingsamenwerkingOost-Brabant, het Regionaal Bureau Leerplicht en de regionale Omge­vingsdienst. (BD, papier)