Tagarchief: Beste Binnenstad

Schokkend, treurig, triest, niet te begrijpen en onaanvaardbaar

BesteBinennstad kopieUden ligt eruit. Mag niet meer meedoen aan de verkiezing tot ‘Beste Binnenstad’. Schandelijk! Onverdraaglijk. Niet eens de finale gehaald! En dat is allemaal de schuld van gekkermoethetnietworden.nl die totaal niet-journalistieke site geeft een volkomen vertekend beeld van wat Uden is. En zo’n jury – we leven anno 2015 – googelt eens wat en komt dan ongewild – we benadrukken de onafhankelijkheid van de jury – die schandelijke vuilspuiterij van GMHNW tegen. Geen wonder dat men zich dan even achter het oor krabt en bedenkt geen risico te willen nemen. Daarom eisen wij dat de gemeente Uden per direct en onmiddellijk alle subsidies aan gekker-moet-het-niet-worden intrekt. Sterker nog: alle eerder verleende subsidies met terugwerkende kracht terugvordert.

Oproep: Bidbook Uden beste binnenstad

BesteBinennstad kopieUden is één van de vier genomineerden in de categorie beste middelgrote binnenstad. Daarvoor heeft Uden een bidbook moeten inleveren. Op basis daarvan maakt de jury (Hoi, Felix Wigman van BRO, leuk dat jij ook in die jury zit doe je een goed woordje voor een goeie klant?) een dezer dagen bekend welke twee steden naar de finale gaan. Op 18 november 2015 wordt dan bepaald wie uiteindelijk de titel ‘Beste Binnenstad’ mag dragen.

Omdat zo’n ‘bidbook’ alle ruimte biedt voor de zo kenmerkende Udense pedanterie, zouden wij dat graag eens willen inzien. Kan een van onze lezertjes ons hierbij behulpzaam zijn of moeten we daarvoor een WOB-procedure beginnen?

Weet je meer? Mail ons dan: info@gekkermoethetnietworden.nl