Tagarchief: bestuurders

Overtollige medewerkers

overtolligHet kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat straks het gemeentehuis van het gefuseerde Uden en Landerd volstaat met tweezitsbankjes omdat er voor heel veel functies twee (of meer) personen in dienst zijn. En dus is het zaak vroegtijdig een afvalprogramma (afvalrace) op te zetten om – zoals dat heet – met een slagvaardige en agile organisatie van start te gaan…

G-spot Gunfactor

gunfactorKinderachtig hoe de pers vlak voor de verkiezingen uitpakt met breed uitgesponnen verhalen over corrupte politici. Alsof al onze bestuurders sjoemelaars zijn! Gelukkig weten wij hier in Uden beter. Onze bestuurders zijn goudeerlijke lieden voor wie eerlijk altijd het langst duurt. En als ze al eens de artikel-5-procedure toepassen kun je dat geen nepotisme, vriendjespolitie of – erger nog – corruptie noemen, dan is dat de ‘Gunfactor’ waar wij Brabanders zo trots op mogen zijn.

Goed nieuws: wachtgeld blijft!

wethouderskakelbont2Moeten we niet hebben. Dat onze bestuurders en politici na hun openbare leven van dienstbaarheid aan de publieke zaak ‘om den brode’ zomaar een baantje aannemen. Of dat ze als gewonen werklozen aanschuiven in de lange rij wachtenden voor een deprimerend UWV-loket. Nee, zij verdienen ons collectieve respect en waardering voor hun waardevolle bijdrage aan de maatschappij. We dienen hen te eren voor de voorbeeldfunctie die ze met zoveel inzet en verve vervullen. En daarom is het goed dat minister Plasterk (PvdA) de voorgenomen versobering van het wachtgeld voor wethouders en burgemeesters halsoverkop heeft ingetrokken. 10 jaar wachtgeld is toch wel het minste dat wij als samenleving moeten overhebben voor hen die ons dagelijks zo kundig en gedreven langs de klippen der chaos loodsen.