Tagarchief: Bijbel

Onze Lieve Vrouw van smarten

mariavan smarten Vandaag gedenken we Onze Lieve Vrouw van de volgende zeven smarten:

  1. De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus, Lukas 2:25-35
  2. De vlucht naar Egypte, Mattheüs 2:13-14
  3. Het zoekraken van Jezus in de Tempel, Lukas 2:42-51
  4. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg
  5. Maria staat onder Jezus’ kruis, Johannes 19:25-27
  6. Maria omhelst Jezus’ dode lichaam na de kruisafneming
  7. Jezus wordt begraven, Mattheüs 27:57-66, Markus 15:42-47, Lukas 23:50-56, Johannes 19:38-42

Hoer van de Maashorst

hoervanbabylonEen van de engelen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld wordt. De bestuurders hebben ontucht met haar gepleegd, en de mensen hebben zich bedronken aan de wijn van haar zedenloosheid.’ Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar de paarse heide. Ik zag een vrouw zitten op een harig beest vol godslasterlijke namen, met woeste kop en gekromde horens. Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar liederlijke wandaden, en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: ‘Het grootste aaneengesloten natuurgebied, de Maashorst, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’.

(Vrij naar Openbaring 17:1-5)