Tagarchief: Bijstandswet

Theaterplicht

AfbeeldingDe bezoekersaantallen van theater Markant Uden zijn veel lager dan begroot. Dit is de laatste jaren de tendens. In 2012 waren er 15% minder bezoekers dan begroot. Dit noodzaakt theater Markant om nog beter dan ooit te onderzoeken welke marketingstrategie ze moeten voeren om nog beter dan voorheen hun gasten te bereiken. Dit is extra urgent omdat Markant bezig is met een grote uitbreiding van een vlakke vloer in de evenementen zaal.

Inmiddels is er overleg gaande met de gemeente Uden om een zogenaamde theaterplicht in te voeren voor iedereen die gebruik maakt van gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (MWO) of de Bijstandswet. “Het gaat hier veelal om burgers die wegens hun afstand tot de arbeidsmarkt voldoende tijd hebben om het theater te bezoeken. Door hen intensief kennis te laten maken met de juweeltjes van cultuur die Markant programmeert, wordt de kans vergroot dat zij (passend) werk vinden. Voor de gemeente Uden zal deze theaterplicht een aanzienlijke kostenbesparing opleveren, omdat zij de tickets voor Markant met kwantumkorting kan inkopen en deze tegen hun nominale waarde als uitkering in natura aan de Udense steuntrekkers ter beschikking kan stellen.”