Tagarchief: Centrum

Landdorst Roland

roland-de-laak1Alles welbeschouwd is er in Uden maar één winkelgebied dat onaangedaan door crisis en webwinkelmania floreert als nooit tevoren: De Drossaard. En er is één man die daar eigenhandig de kar trekt: Roland de Laak. Dus als een nieuwe coalitie serieus werk wil maken van de reanimatie van het Udense centrum dan benoemen ze Roland de Laak tot landdorst of drossaard van alle Udense winkelgebieden.

Dom dorp

smart city
Een dorp dat tonnen blijft investeren in een niet-werkend parkeerverwijssysteem in de ijdele hoop dat het ooit wél zal functioneren moet überhaupt niet nadenken over ‘smart city’, simpel omdat dat concept vér boven de dorpse pet gaat.
En digitale informatiezuilen? Die absurde dingen verpesten al de invalswegen van het dorp…
Ter informatie: verreweg de meeste consumenten hebben vandaag de dag een smartphone op zak.

Veul volk!

volkwinkelDik tweehonderd man (m/v) was er gisteren afgekomen op de debatavond over het centrum van Uden. “Het is heel lang geleden dat wij zoveel volk over de vloer kregen op een koopavond”, zei de winkelier die met volle teugen genoot van de warme belangstelling voor zijn zaak. “En het gekke is: behalve een drankje is er hier verder niks te koop!”
Misschien heeft Matthie van Merwerode (VVD66) toch gelijk en moeten we Uden transformeren tot een ‘centrum van beleving’ waar het publiek zonder portemonnee terecht kan.
Maar de Smart City-plannen van Leefbaar VVD klinken nog beter, omdat ze wél omzet genereren. Daarmee kun je de individuele consument namelijk rechtstreeks benaderen met een boodschap als: Tot ons leedwezen hebben wij moeten constateren dat u afgelopen koopzondag ruim 98 minuten in ons centrum bent geweest, maar nauwelijks aankopen hebt gedaan. Daarom zien wij ons helaas genoodzaakt om uw persoonlijke parkeertarief gedurende drie maanden te verhogen met € 5,- per uur.
Het idee van Gewoon VVD om het centrum te bevolken met pottenbakkers en mandenmakers is zelfs goed voor de participatiemaatschappij: door uitkeringsgerechtigden in te zetten als performing actors kunnen zij bijdragen aan de centrumbeleving én leveren zij een tegenprestatie voor de steun die zij ontvangen.
Dat de SP de pandhuren wil verlagen, ligt voor de hand. Maar daar gaat de gemeente niet over. Helaas kwam de introductie van een forse leegstandsbelasting voor pandeigenaren niet aan de orde…
Het CDA-ideetje om (een deel van) de parkeergelden in te zetten voor de promotie van Uden-Centrum is natuurlijk helemaal het paard achter de wagen: betaald parkeren afschaffen is veel efficiënter en voorkomt parkeeroverlast in de woonwijken.
De absolute klapper van de avond kwam van interimwethouder Gijs van Heeswijk (Jong VVD) die parmantig verwees  naar de vele miljoenen die de gemeente ter promotie van het centrum in de infrastructuur heeft geïnvesteerd. Die miljoenen kloppen wel,  maar het resultaat is om te janken: Het drama van Centrum-West en Hoek Promenade, het rampzalige parkeersysteem – om er maar een paar te noemen. Maar ja, dat komt toch vooral op het conto van Marnix en die is er niet meer. Zo werkt dat nu eenmaal bij Jong VVD…

Sluitingsverbod Uden centrum

lestewinkelstad
In zijn heroïsche strijd voor de versterking van Uden als hét regionale winkelcentrum heeft college kakelbont (VVD-Leefbaar, JongUden, PvdA, D66, Gewoon Uden) plannen het sluiten van winkels te verbieden: “Winkelsluitingen leiden tot ongewenste leegstand en verpaupering van ons gezellige centrum. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat ondernemers uit egoïstische overwegingen (zoals oplopende verliezen en afbrokkelende klandizie) bijdragen aan de kaalslag die inmiddels overal in Uden manifest geworden is. Het is de plicht van iedere burger, dus ook van de winkelier, om bij te dragen aan de continuïteit en het succes van ons centrum.” Er is in Uden maar één dignitaris die, gesteund door de wet Damocles, panden mag sluiten: burgmeester Henk Hellegers.

Het Veghel-scenario

niet vrolijkLastig hoor, zo’n centrum dat bevolkt wordt door eigenwijze ondernemers die zelf menen te weten wat goed voor hen is omdat ze hun eigen ‘toko’ draaiende houden. En de pest is: ze zijn nog met zovelen. Dus compleet negeren kunnen we ze niet. Maar er is hoop: het aantal leegstaande winkelpanden groeit gestaag en als dat nog een tijdje zo doorgaat, is ons centrum weldra even leeg als dat van Veghel. Geleidelijk ontstaat zo het ‘blank canvas’ waarop wij onze toekomstvisie kunnen invullen. Een kwestie van democratisch onderbouwd leiderschap in combinatie met het inhuren van de externe expertise. Experts die hun oren niet laten hangen naar de waan van de dag of  ’n communis opinio maar die weten wie hun factuurtjes betaalt en daarom precies uittekent hoe wij het willen. En als ze daar dan ook nog een mooi stukje semi-wetenschappelijk onderbouwde verantwoording bij schrijven, kunnen wij zonder last of ruggespraak onze goddelijke gang gaan. Ondernemerschap is een mooi ideaal, maar laat zich slecht met de bestuurlijke werkelijkheid en het algemene belang verenigen…