Tagarchief: clubhuis

Weerlozen eerst.

Sloopbeleid
Een van de allerlaatste panden in bebouwd Uden die ons nog herinneren aan ons agrarische verleden, aan hoe onze voorouders ‘in het zweet huns aanschijns’ een karig maal wisten te ontfutselen aan de schrale, Brabantse zandgrond. Dit bescheiden monumentje dat als wijkgebouw nog jarenlang tegen een betaalbare huur ten dienste kan staan van allerlei verenigingen moet PLAT omdat onze bestuurders GROOT willen denken, in onbetaalbare Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) waaraan weerloze, kleine verenigingen als eerste te gronde gaan…