Tagarchief: COA

Uden is een werkwoord

uden werkw.

Uitspraak:  

[uudə(n)]

Vervoegingen:  

uudde (verl.tijd enkelv.)

Vervoegingen:  

heeft geüdend (volt.deelw.)

Betekenis: (iets) zo laat of zo langzaam doen dat het niet meer nodig is.

Van uitstel komt afstel moet de gemeente Uden gedacht hebben en dus heeft college Kakelbont onder leiding van burgemeester Hellegers alles in het werk gesteld om de opvang van vluchtelingen zo lang mogelijk uit te stellen (discussieverbod tijdens de G1000-‘meetup’ in Markant, onmogelijke locaties aangewezen voor AZC, afwachten hoeveel statushouders omliggende dorpen zouden opnemen, enz. etc.).

Totdat de provincie Uden op de vingers tikte.

En dan komt nu het tergend trage eindspel: “Plan voor huisvesting statushouders Uden is klaar” kopt BD. Dit plan van aanpak wordt als voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de Provincie Noord-Brabant. Als zij instemmen wordt het plan definitief. En zo udent Uden alsmaar voort. 

Kop-in-de-krant

bernhoven veghel“COA verspilt berg geld in Bernhoven” kopt BD vandaag.

Waar is dat het een berg geld gekost heeft om het oude ziekenhuis klaar te maken (en gereed te houden) voor de opvang van vluchtelingen – die niet zijn gekomen…

Maar de kop is wel héél kort door de bocht omdat die suggereert dat COA verwijtbaar schuldig is aan deze verspilling.

En dat is schandelijke onzin!

De opdracht aan COA is: vluchtelingen op vangen. Ook als in het ene dorp de burgemeester te schijterig is om het ‘vluchtelingenvraagstuk’ aan de orde te stellen en in een ander dorp dode varkens worden opgehangen, als er elders tegels door ruiten vliegen, en ‘verontruste burgers’ vuurwerk gooiend de raadszaal belegeren.

Als dan Bernhoven in beeld is als wel-beschikbare opvanglocatie kan COA niet veel anders dan toehappen – wat het ook kost.

Als vervolgens de hoeveelheid vluchtelingen afneemt door de misdadige/moreel volkomen foute ‘Turkije-deal’ dan is het wel heel kort door de bocht om een smaakmakend artikel te schrijven over de spilzucht van COA.

Maar laten we vooral vrolijk blijven aan het begin van dit mooie nieuwe jaar.  Misschien zijn de gemoederen in de regio straks wel zodanig tot bedaren gekomen dat er nu wel prachtige carnavalswagens kunnen komen rondom het thema AZC… Uiteraard met een stukje relativerende humor naar de burgers en bestuurders toe.

VVD/LU laat zich weer van beste kant zien

Robert vd BergTerwijl de vluchtelingenbootjes dagelijks over de Middellandse Zee dobberen, heeft VVD/Leefbaar Uden heel andere zorgen: Robert van den Berg: ,,De instroom van asielzoekers is sterk gedaald en de prognoses zijn dat dit voorlopig zo blijft. Wij zeggen: schep dan ook duidelijkheid, voordat we nog meer belastinggeld verkwisten aan voorzieningen waar geen behoefte aan is. Ook de mensen die aan de zuidrand van Uden wonen willen weten waar ze aan toe zijn.”

De dans nog niet ontsprongen

logo-EUEven leek het erop dat de vertragingstactiek van de Udense politiek effect had gesorteerd: het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) had minder opvanglocaties nodig dan aanvankelijk gedacht en zou genoeg hebben aan de aanbiedingen van gemeenten die wél op tijd waren. College Kakelbont ging opgelucht met reces. Maar dat was buiten Recep Tayyip Erdoğan gerekend. Alleen al zijn  dreiging om de ‘vluchtelingendeal’ met de EU op te blazen, brengt de asielzoekersstroom weer op gang. En dus is ook Uden terug bij af, als straks ‘de politiek’ weer zongebruind terugkeert. Misschien kan de AS50+ een delegatie naar Idomeni of Moria (Gr.) uitzenden om aan de daar verzamelde vluchtelingen uit te leggen dat het ook hier in noordoost Brabant niet allemaal koek en ei is. En dat Erdogan opvallend veel aanhangers heeft in ons deel van Europa. En dat het dus beter is als de vluchtelingen teruggaan naar hun eigen, mooie vaderland…

Valt ons nog mee

station-UdenIn ons ochtendblad lezen we dat Uden ‘zijn azc’ gepland heeft aan de gemeentegrens met Mariaheide/Veghel/Meierijstad en dat valt ons mee, want daar ligt het laatste stukje spoor van het Duits lijntje nog. En wellicht kan Uden daar dan met steun van het COA alsnog zijn Jong-Udense droom van een eigen treinstation realiseren… Voor de asielzoekers lijkt het ons een aangenamere plek dan – om maar eens wat te noemen – aan de andere kant van de gemeente ergens in de buurt van het Ferm-O-Feed-terrein tegen de Middenpeelweg aan. Hoewel een azc daar zou kunnen bijdragen aan de opleving van de lokale economie van Odiliapeel…

COA vol lof over Udense politiek

09-11_reggestede_-_foodcourt_uden_1Het getuigt van moed en visie dat de gemeente Uden – vooruitlopend op Groot AZC De Maashorst – een zogenaamd FoodCourt vestigt nabij de Rondweg in Uden-Noord: “Uit andere AZC’s bereiken ons te vaak klachten over de smaak en kwaliteit van het in magnetrons bereide  voedsel. Daarom juichen wij dit initiatief van harte toe. De asielzoekers hoeven straks maar een korte wandeling te maken vanuit hun AZC om de maaltijd van hun voorkeur af te halen of naar wens ter plaatse in de restaurants te consumeren. Dat het Udense college van burgemeester en wethouders tot nu toe gezwegen heeft over de vluchtelingenkwestie is in het licht van de onrust in de regio (denk maar aan Heesch en Oss) alleszins te begrijpen. Juist door in stilte te opereren is dit fantastische resultaat tot stand gekomen. Hulde!”