Tagarchief: corridor

Uden put hoop uit Veghel

bernhoven veghelZie je wel, het werkt: Uitstel is afstel. Als je maar lang genoeg soebat, treuzelt en draalt waait ’t vanzelf over. En dan zijn ze in Veghel nog behoorlijk proactief geweest. Terwijl wij hier in Uden – hoe zeg je dat keurig – onze tijd genomen hebben. Dus als we hier tegen de Kerst een eerste lijstje met mogelijke azc-locaties indienen, kan die hele vluchtelingenstroom al wel zijn ‘opgedroogd’…

Maria-Heide heeft zijn streepje alsnog verdiend

En wel hierom. Het korte streepje wordt in de volgende gevallen gebruikt:

  • als afbreekteken (ook ‘divisie’ genoemd) om een woord aan het eind van een regel af te breken;
  • als koppelteken (ook ‘verbindingsstreepje’ genoemd) in samenstellingen: kiwi-importzwart-witfotoex-mandirecteur-generaalcv-installateurhink-stap-sprongtechniekad-hocbeleid, etc.;
  • als weglatingsteken in samentrekkingen: scheikundedocent en -leerlingzomer- en winterschoenen;
  • als minteken in sommen: 15 – 2 = 13 (voor en na het minteken staan spaties);
  • als opsommingsteken, als alternatief voor bullets (bolletjes) of cijfers.

Uden: azc-besluit na maïsoogst

Een maisveld ontruimen, omploegen en egaliseren om er een asielzoekerscentrum te vestigen, dat doe je als duurzame (sustainable) gemeente natuurlijk bijvoorkeur pas nadat de maïs op ordentelijke wijze van het land is gehaald en in de keten van voer tot voeding is opgenomen. Daarom beslist Uden pas na de zomer over een nieuwe azc-lokatie. “We hebben de ‘D’ van Duurzaamheid even hoog in het vaandel staan als als die fantastische ‘G’s’ en hebben na ampele overwegingen en een uiterst zorgvuldige procesgang hiertoe besloten”, aldus een woordvoerend ambtenaar  die – gezien de gevoeligheid van dit dossier – door College Kakelbont naar voren is geschoven.