Tagarchief: curator

Valt Kerstmis extra vroeg dit jaar?

kerstdennenVolgens het BD is curator Ruud Dekker van plan om eigenhandig niet alleen de kerstboom met bv’tjes van onze dorpsgenoot Roger Lips af te tuigen, maar wil hij diens hele perceel kerstdennen rooien – in kavels van 25 stuks. En dat lijkt ons erg onverstandig. Wij denken namelijk dat er in deze tijd van het jaar geen vraag is naar kerstbomen en dat-ie er pas in het najaar iets aan kan verdienen. Bovendien vragen we ons af of een curator wel geschikt is voor dat zware rooiwerk. Hij kan beter een bonkige bosbouwer of een loonwerker met speciale machines inhuren voor zo’n klus.

Een hypotheek van 14 miljoen!

huizeLipsDe heer Gerrits uit de Akkerwindestraat kan zich niet voorstellen dat er zo’n hoge hypotheek (andere bronnen hebben het zelfs over 22 miljoen) rust op één huis in Uden. Naar zijn berekening zouden de hypotheken van alle huizen in zijn eigen straat samen dat bedrag nog niet halen, zelfs niet van de hele buurt, hoe diep sommige woningen ook onder water staan als gevolg van de crisis. En hoewel hij moet toegeven dat de voormalige villa van dorpsgenoot Roger Lips bijzonder ruim, lux en welgelegen is, is zo’n hypotheekbedrag zo buitenproportioneel dat er wel een loopje genomen móet zijn met de waarheid. Door de curator, door de bank maar ook door de krant die dergelijke ongeloofwaardige berichten zomaar overtypt. Vroeger zou een journalist een dergelijke kwestie tot op de bodem hebben uitgezocht en de onderste steen boven hebben gehaald, meent de heer Gerrits. Nu wordt zo’n verhaal alleen opgesmukt met de ‘opknapbeurt’ die nodig zou zijn omdat de vorige bewoners ‘nogal hebben huisgehouden in de woning’. Ach, vroeger waren er wel meer dingen beter, maar dat geldt niet voor deze nazomer: die breekt alle records!

Tante Pietje bijt van zich af

tantepietjeCurator Ruud Dekker kan z’n borst nat maken, want reken maar dat tante Pietje haar op haar tanden* heeft.

  • Woordenboek der Nederlandsche Taal: “Hij (zij) heeft haar op de tanden: ‘hij (zij) is onversaagd, onvervaard’; hier en daar (…) echter bepaaldelijk: ‘die persoon durft zijn tegenpartij flink te woord te staan, durft flink van zich af te spreken, weet zich flink met woorden te weren’. Vergelijk Nieuwhoogduits Haare auf den Zähnen haben (…) en Ndl. haar om de kiezen hebben ((…) van eene vrouw: ‘op bitsen, scherpen, ruwen toon van zich af spreken’); vergelijk daarnaast, met dezelfde beteekenis, Nieuwhoogduits Haare auf der Zunge haben (…).”