Tagarchief: Den Haag

Repressieve tolerantie*)

Het Udens College ondersteunt leerlingen die willen staken en stelt dat leerlingen éénmaal per jaar gebruik mogen maken van het recht om te demonstreren. Leerlingen die willen staken, moeten dat in een brief motiveren, én ze moeten na afloop van de staking een les verzorgen over de klimaatproblematiek, waarbij zij hun standpunt helder maken aan de politiek, bedrijven, overheid en/of burgers. Één leerling heeft dat er voor over en gaat donderdag staken  in Den Haag, zo laat rector Ad van Kemenade weten. Van Kemenade: ,,En dat ondanks toch een hele open houding van ons als school uit. Wij vinden dat demonstreren aansluit bij burgerschapsvorming en het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid.”

BD van vandaag

*) Een door een heersende macht toegepaste techniek waarbij ideeën of organisaties die voor die macht ongewenst zijn, juist een plaats wordt gegund om ze zodoende onschadelijk te maken. Repressieve tolerantie is geen echte tolerantie, maar een strategie om niet-getolereerde ideeën te bestrijden.

Oproep aan Sultan Günal-Gezer

sultangunalWil mevrouw Sultan Günal-Gezer zich vandaag vóór 10:00 uur melden bij het partijbureau om te voorkomen dat de Partij van de Arbeid (PvdA) weer geleid wordt door een middelbare man van oer-Hollandse origine. De roep om een allochtone vrouw is nog nooit zo luid geweest en voor Uden zou het wel leuk zijn om eindelijk ook eens de minister-president te kunnen leveren…