Tagarchief: DIXI

Stadse fratsen

wildplassenHoe weinig begrip de burgermaatschappij heeft voor het boerenleven, blijkt wel uit de wildplasverboden die in veel gemeenten gelden. De sanitaire dichtheid in de bebouwde kommen van Nederland rechtvaardigt een regelgeving die toiletbezoek verplicht stelt voor de gewone burger in nood. Maar ten platte lande – de boeren biotoop bij uitstek – kan men niet eisen dat er om de paar honderd meter een Dixi wordt neergezet ten behoeven van de landman en -vrouw met aandrang. En dus is het aldaar gebruikelijk (en met kerkelijke zegen toegestaan!) om Gods water over Gods akker te laten lopen. Die coulance mag de boer ook verwachten bij zijn of haar incidentele bezoek aan De Stad. Daarom stelt het BoerenOntlastingsFront (B.O.F) voor, om een algehele ontheffing van het wild-plas- en -poepverbod te koppelen aan het bezit van een tracktorrijbewijs. Een stukje erkenning van de plattelandscultuur.

Dixi

dixiDe renovatie van de riolering onder de Udense Wilhelminastraat zal vooral de bewoners van de flatwijk overlast bezorgen. Van 21 augustus tot en met 6 oktober mag de eigen, inpandige wc niet gebruikt worden. In de laagbouw kan dit probleem ‘in eigen tuin’ worden opgelost  maar voor de appartementen en galerijflats heeft de gemeente Uden een alternatieve oplossing in petto: “Per etage stellen we een mobiele unit beschikbaar, een zogenaamde Dixie, voor collectief gebruik. In noodgevallen kan men in eigen huis een po of ‘nachtspiegel’ toepassen die – bij voorkeur buiten de spitsuren – geledigd mag worden in de publieke Dixi”, aldus een woordvoerder.

Wildplassers in Maashorst

wildplassenUiteraard zijn de Algemene Plaatselijke Verordeningen die in Uden gelden, ook van kracht in het Udense deel van de Maashorst. Helaas houden recreanten zich in de vrije natuur niet altijd aan de geldende regels. Om wildplassen tegen te gaan zal ARK Natuurontwikkeling verspreid over de Maashorst zogenaamde DIXI’s plaatsen: verplaatsbare, genderneutrale toiletten die zowel geschikt zijn voor het staande als het zittende werk. “We geven de bezoekers enkele weken de tijd om aan deze nieuwe voorziening te wennen, maar wie vanaf 1 april op wildplassen betrapt wordt, kan rekenen op een forse bekeuring! Onze Rangers, boswachters en handhavers gaan daar strikt op toezien!”