Tagarchief: fietsers

Restauratie Roomsche Waarden

kerkpad
Het tot voetgangersgebied verklaren van het pad bij de Sint Petruskerk, is een goed begin. Het is toch een fatsoenskwestie dat eenieder even afstapt bij het passeren van het huis Gods!
In fase II wordt het de mannen en jongens (vanaf 8 jaar) verboden om met bedekt hoofd het kerkpad te betreden: zij dienen pet of hoed af te nemen en nederig het hoofd te buigen voor de Heer.
Voor vrouwen (en ook meisjes vanaf 8 jaar) geldt dat zij juist niet blootshoofds in de nabijheid van het Godshuis mogen komen, dit om te voorkomen dat zij met hun wapperende haren zondige gedachten opwekken bij de heren der schepping.
Omdat deze laatste geboden echter niet passen binnen het Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en -tekens, zullen niet politie, THOR’s  en BOA’s hierop toezien. De parochie zelf zal, onder leiding van de pastoor, handhavend optreden en indien nodig penitenties uitschrijven.

Verkeersbord verhoogt (brom)fietsveiligheid Lankes

omrijden
Verkeersveiligheid is ook een kwestie van communicatie. Als de (brom)fietsers die op Lankes gebruik maken van de het rode fietspad langs de weg (de zogenaamde fietspadsuggestiestrook) middels een speciaal ontworpen verkeersbord geïnformeerd worden over de te volgen route, is het gevaar geweken”, aldus een verkeersdeskundige (HBO-niveau) van de gemeente Uden.