Tagarchief: finale

Schokkend, treurig, triest, niet te begrijpen en onaanvaardbaar

BesteBinennstad kopieUden ligt eruit. Mag niet meer meedoen aan de verkiezing tot ‘Beste Binnenstad’. Schandelijk! Onverdraaglijk. Niet eens de finale gehaald! En dat is allemaal de schuld van gekkermoethetnietworden.nl die totaal niet-journalistieke site geeft een volkomen vertekend beeld van wat Uden is. En zo’n jury – we leven anno 2015 – googelt eens wat en komt dan ongewild – we benadrukken de onafhankelijkheid van de jury – die schandelijke vuilspuiterij van GMHNW tegen. Geen wonder dat men zich dan even achter het oor krabt en bedenkt geen risico te willen nemen. Daarom eisen wij dat de gemeente Uden per direct en onmiddellijk alle subsidies aan gekker-moet-het-niet-worden intrekt. Sterker nog: alle eerder verleende subsidies met terugwerkende kracht terugvordert.