Tagarchief: foodcourt

Foodcourt-bezwaarmakers veel succes (en sterkte)

schermafbeelding-2016-11-17-om-08-25-58Natuurlijk is het niet voldoende als je zo’n Foodcourt drie keer niks vindt, of ‘een verkeerd signaal’ in de context van de Groene en Gezonde Maashorst, of dat je – als buurtbewoner – niet in de olie- en vetdampen van drie fastfood vreetschuren wilt leven, of vreest voor verkeer- of parkeeroverlast.

Uiteraard mag je je tegengeluid aanstaande maandag 21 november in de commissievergadering nog eens laten horen. Maar raad en college zijn zelfs niet verplicht op te letten tijdens je betoog: het staat hen vrij iets gezelligs op hun (van gemeentewege verstrekte) iPad te doen…

Als je serieus bezwaar wil maken tegen het bestemmingsplan Foodcourt, moet je eerst je huiswerk maken: je inlezen in de enorme letterbrij die onze bestuurders, hun ambtenaren en een heel bataljon ingehuurde externe adviseurs hebben geproduceerd, om je bezwaar correct en met de juiste, juridisch houdbare argumenten te formuleren.

En dan nog kan coalitie Kakelbont met haar raadsmeerderheid je bezwaren zomaar terzijde schuiven. Dan rest je alleen nog de lange – en meestal kansloze – mars tot aan de Raad van State. Maar die gaat niet over smakeloosheid, stank, spuuglelijkheid en verkeersoverlast. Die kijkt alleen of de regeltjes gevolgd zijn. En reken maar dat het college er alles aan doet om het plan juridisch volledig dicht te spijkeren – koste wat kost.

Compromisvoorstel

hergebruik-kopieZo’n vette hoek vloekt natuurlijk wel met het groene gezondheidsimago van ziekenhuis Bernhoven, aanpalende wellness-centra en natuurgebied de Maashorst.

De gemeente Uden denkt een oplossing gevonden te hebben om deze ‘vloek in de groene kerk‘ te neutraliseren: “Omdat de luchtalarmsirenes overbodig zijn, gaan we deze integreren in de reclamemast van het Foodcourt. De sirenes krijgen zo een tweede leven als permanente waarschuwing tegen voeding-gerelateerde bloedvatvervetting, hartverzakking en obesitas in het algemeen. Met dit compromis hopen we de tegenstanders van dit prachtige culinaire initiatief de wind uit de zeilen te nemen.”

See you in (food)court…

foodcourtDe buurt hebben wel ingepakt met ‘goed overleg’ en hier en daar een aanpassinkje. Maar dat wil niet zeggen dat er niet toch nog een buurtbewoner kan opstaan met een nieuwe eis of wens. En dan moeten we maar zien hoe we daarmee dealen. Uitkopen is natuurlijk de laatste optie; de praktijk heeft bewezen dat dat vrijwel altijd werkt.

Riskanter zijn de actiegroepen, zowel de groene als de fastfoodbestrijders. Je weet namelijk maar nooit waarmee die op de proppen komen en hoever ze zullen gaan. Bovendien bestaat bij dergelijke activisten het gevaar dat ze professionele juridische bijstand weten te mobiliseren en tot aan de Raad van State doorgaan.

Dat gaat ons niet alleen veel tijd, maar ook veel geld kosten. En de uitslag is ongewis, vooral ook omdat die groepen vaak akelig sterk zijn in propaganda waarmee ze de pers op hun hand weten te krijgen.

Dat maakt het dus extra belangrijk dat eind november de raad unaniem voor ons bestemmingsplan kiest zodat we de rijen gesloten houden en één massief front vormen. Hopelijk trekken we  met die dikke 2 miljoen ook de laatste twijfelaars over de streep…

G1000 doet niet aan standpunten

Schermafbeelding 2016-07-04 om 14.11.17Het zou zomaar kunnen dat – door een abusievelijk verzonden mailtje – de indruk zou kunnen ontstaan dat wellicht de G1000 – of Ad Hartman in persoon – een B&W-onwelgevallig standpunt inneemt aangaande de prestigieuze en bizarre ontwikkeling van een fastfoodcourt nabij ziekenhuis Bernhoven en de toegang tot de ultragroene Maashorst. Zo’n onterechte indruk moet onmiddellijk de kop worden ingedrukt omwille van de meer dan goede relatie die de G1000 – en Ad Hartman in persoon – wil onderhouden met het boven ons gestelde bestuur. Waarvan – middels bovenstaand mailtje -akte.