Tagarchief: fusie

Wisseltruc

maashorst slippertjeZou het niet zo kunnen zijn, dat het gedoe rond de nieuwe gemeentenaam één grote wisseltruc is. Door de stampei bij buren en burgers over de naam Maashorst en door tegen beter weten in aan die naam vast te houden, kunnen Marnix en Henk op enig moment een stukje toegeeflijkheid tonen naar de mensen toe zodat het lijkt dat er tijdens de fusie toch sprake is van enige democratische inbreng van het volk. Quod Non (Wat niet dus)…

Hulde!

glas-in-loodAls provincie hoor je al je kinderen even lief te hebben. Ook de kleintjes-met-een-groeiachterstand. Daarom probeer je ze zoveel mogelijk gelijk te behandelen. Door een compliment te geven aan degenen die bijzondere prestaties leveren, maar ook door zo nu en dan een schouderklopje uit te delen aan de achterblijvertjes. Dat doe je niet op basis van geleverde prestaties – je moet nu eenmaal rekening houden met verschillen in talenten en verstandelijke vermogens – maar op basis van ijver en gedane inspanningen. Tegen die achtergrond geven we toe aan de late kant te zijn met onze gelukwensen voor de gemeente Uden en Landerd vanwege hun voorgenomen fusie. Die stelt objectief gezien inderdaad niet zoveel voor, maar het is wel dapper (‘getuigt van bestuurlijk lef’) dat ze onvermoeibaar voortsukkelen op het ingeslagen paadje naar een perspectiefloze fusie. Proficiat!

“It ain’t over till the fat lady sings”

prüppErvaringsdeskundige en kamerheer des konings Paul Rüpp zal maandag om 20.00 uur in het Heemhuis in Uden (Walterus Pijneborghhof 34) woorden van troost en hoop spreken om de Maashorst-sceptici een hart onder de riem te steken. Niet alleen zal hij stilstaan bij de afgeblazen fusie van Uden, Veghel en Boekel eind jaren ’90. Mogelijk haalt de heer Rüpp ook andere aansprekende voorbeelden aan van bestuurlijke mislukkingen, miskleunen en blunders zoals Markant (I en II), het Udense parkeerbeleid, het HOV-debacle en de Udense rotonditis die binnenkort weer aan kruispunten genageld wordt…