Tagarchief: gelijkheid

Een land van blije guppen…

We zijn zo blij, zo blij, dat onze neus van voren zit en niet opzij!

euromuntjesDe kwaliteit van leven in Nederland is de afgelopen 25 jaar gestegen. Op vrijwel alle belangrijke terreinen is vooruitgang geboekt: Nederlanders hebben meer te besteden, leven jaren langer, zijn beter opgeleid en hebben vaker werk. De criminaliteit is gedaald, huizen zijn van een betere kwaliteit. En mensen van alle leeftijden sporten meer en gaan vaker op vakantie. Dat staat inĀ De sociale staat van Nederland 2017, het rapport waarin het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) iedere twee jaar beschrijft hoe het gaat met Nederland en de Nederlanders. Dit keer zet het SCP een stap terug en beschrijft het de ontwikkelingen in de afgelopen kwart.

Tegelijkertijd zijn er volgens het SCP ook enkele “hardnekkige problemen en ongelijkheden”. Nederland is een rijk land, maar het aantal mensen dat in armoede leeft is gestegen: van 5,7 procent in 1990 naar 6,6 procent nu. Waar de verschillen tussen de meeste groepen kleiner werden, werden ze juist groter tussen laag- en hoogopgeleiden en tussen werkenden en niet-werkenden.

Zorgen maakt het planbureau zich met name over een groep van bijna 700.000 Nederlanders die een stapeling van problemen hebben en die ook weinig mogelijkheden zien om hun situatie te verbeteren.