Tagarchief: gezondheid

Hysterie…

‘Geef me je hysterie en ik geef je er meer veiligheid, meer gezondheid voor terug. Of minder buitenlanders’. Getalsmatig is migratie in Nederland echt een non-issue. Maar als je het debat erover volgt, zou je dat niet zeggen. Zo wordt het verlangen naar totale veiligheid of totale gezondheid voortdurend gevoed en komt de vraag hoe groot het probleem is amper meer aan de orde.’

Marc Schuilenburg, criminoloog/filosoof in Trouw (via Topics)

Een land van blije guppen…

We zijn zo blij, zo blij, dat onze neus van voren zit en niet opzij!

euromuntjesDe kwaliteit van leven in Nederland is de afgelopen 25 jaar gestegen. Op vrijwel alle belangrijke terreinen is vooruitgang geboekt: Nederlanders hebben meer te besteden, leven jaren langer, zijn beter opgeleid en hebben vaker werk. De criminaliteit is gedaald, huizen zijn van een betere kwaliteit. En mensen van alle leeftijden sporten meer en gaan vaker op vakantie. Dat staat in De sociale staat van Nederland 2017, het rapport waarin het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) iedere twee jaar beschrijft hoe het gaat met Nederland en de Nederlanders. Dit keer zet het SCP een stap terug en beschrijft het de ontwikkelingen in de afgelopen kwart.

Tegelijkertijd zijn er volgens het SCP ook enkele “hardnekkige problemen en ongelijkheden”. Nederland is een rijk land, maar het aantal mensen dat in armoede leeft is gestegen: van 5,7 procent in 1990 naar 6,6 procent nu. Waar de verschillen tussen de meeste groepen kleiner werden, werden ze juist groter tussen laag- en hoogopgeleiden en tussen werkenden en niet-werkenden.

Zorgen maakt het planbureau zich met name over een groep van bijna 700.000 Nederlanders die een stapeling van problemen hebben en die ook weinig mogelijkheden zien om hun situatie te verbeteren.

Schoenmaker redt het niet met alleen zijn leest…

leestVreemd hoe Uden-Noord in een rap tempo de metamorfose heeft ondergaan van natuur- en boerengebied tot gezondheidsindustrieel complex met hotels en fastfoodketens. Alsof er geen wetten, regels en bestemmingsplannen zijn die het groen beschermen en de woekering van gesteente reguleren. Nog vreemder is het hoe het – wellicht megalomane, maar daar gaan we nu even niet over – plan van van orthopedisch schoenmaker Paul van den Brand voor een gezondheidscentrum wordt gefrustreerd door de gemeente Uden terwijl zo’n project prima (in ieder geval beter dan zo’n vette vreetstraat) lijkt te passen bij het gezondheidscircus dat inmiddels ruim baan heeft gekregen. Klaarblijkelijk is het niet voldoende om inhoudelijk alles in kannen en kruiken te hebben (de grond, de financiering en partners). Kennelijk ontbeert het de schoenmaker aan het fingerspitzengefühl voor hoe de ‘politieke hazen lopen’ hier in Uden en heeft hij onvoldoende smeermiddelen aangewend om Kakelbont over de streep te trekken…