Tagarchief: Gilde

Folklore

Hellegers-napoleonNu steeds meer ‘diensten’ de dienst uitmaken (omgevingsdienst ODBN, belastingdienst BSOB, jeugdzorg, agrifood, veiligheidsregio, GGD) is een gemeentelijke herindeling een achterhaald concept. Wellicht kunnen burgemeesters en wethouders aansluiten bij folkloristische clubs als carnavalsvereniging de Knoerissen, Gilde Sint Barbara en Sint Lucia en harmonie de Eendracht om vervolgens het politieke handwerk over te laten aan de ambtenaren en managers van de boven ons gestelde diensten.

En jawel hoor! Burgemeester Hellegers is al voorzitter geworden van erfgoedvereniging Heemschut…

Gilde strijdt tegen kerk en overheid

Knekelhuis
Het in 2008 ontwaakte gilde Sint Barbara en Sint Lucia uit Uden telt slechts 21 leden maar bindt nu al manmoedig de strijd aan met gemeente- en kerkbestuur die in het diepste geheim hebben samengespannen en bedisseld dat het historische (1908) ‘Knekelhuis‘ naast de sint Petruskerk moet worden gesloopt. Met tromgeroffel en vliegende vaandels rukken de gildebroeders uit om als één man (van beiderlei kunne, dat dan weer wel) pal te staan voor het behoud van dit monument en het terug te geven aan het volk van Uden.