Tagarchief: grootheidswaan

Weerlozen eerst.

Sloopbeleid
Een van de allerlaatste panden in bebouwd Uden die ons nog herinneren aan ons agrarische verleden, aan hoe onze voorouders ‘in het zweet huns aanschijns’ een karig maal wisten te ontfutselen aan de schrale, Brabantse zandgrond. Dit bescheiden monumentje dat als wijkgebouw nog jarenlang tegen een betaalbare huur ten dienste kan staan van allerlei verenigingen moet PLAT omdat onze bestuurders GROOT willen denken, in onbetaalbare Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) waaraan weerloze, kleine verenigingen als eerste te gronde gaan…

Kachelhout

Boomfeestdag _logoKijk, dat krijg je ervan als je de natuur misbruikt voor reclamedoeleinden. Zo’n boom bij de Rooje School lijkt alleen maar een inwisselbaar decorstuk, totdat het erop aankomt. Dan blijft-ie onverzettelijk staan als sta-in-de-weg voor die zinloze nieuwbouw. Dat moet wel een gevalletje handjeklap worden waarin de ‘G’ van Groen het aflegt tegen de ‘G’ van Grootheidswaan. Met een mooie vracht kachelhout als resultaat….

Verfrissend bescheiden

udenpromotieTerwijl de grootheidswaan de Udenaren in een verstikkende wurggreep houdt en de arrogante pedanterie Uden in een regionaal isolement drijft (behalve het Zeeland van Marnix Bakermans wil er geen dorp met Uden fuseren) klinkt er plotseling een verfrissend geluid van deemoed en bescheidenheid vanachter de ondoorzichtige winkelruit aan Mondriaanplein 22: “Uden is te klein om elke zondag open te zijn”, stelt centrummanager René Jetten op BD.

Atju Cheng, redder van Uden Centrum-Oost?

Schermafbeelding 2014-08-29 om 07.32.19Het is wat al te makkelijk om de teloorgang van het onroerend-goedimperium van Roger Lips toe te schrijven aan persoonlijk falen van onze dorpsgenoot. Inhalige bankiers zijn minstens even schuldig aan dit debacle – en hoeveel ‘bankmannen’ zijn er persoonlijk failliet verklaard? Dat er juist in Uden mooie, grote ballen uit de onttakelde kerstboom van Lips zijn gevallen, toont aan dat de man grootse plannen had met Uden, zijn woonplaats. Plannen waarin ook de gemeente Uden toekomst zag. Lees maar eens ‘Centrum Oost toe aan belangrijke kwaliteitsimpuls!’ op uden.nl. Dat Uden niet heeft toegeslagen toen het Udense deel van de failliete boedel voor een scheet en drie knikkers ‘op de markt kwam’, is een zegen voor alle Udenaren. Want in het recente verleden hebben we gezien hoe de grootheidswaan van opeenvolgende Udense colleges en coalities (we noemen Markant, Centrum-West I, Hoek Promenade, maar ook het ziekenhuis) tot extreme en onbeheersbare kosten hebben geleid – om nog maar te zwijgen van de vernietigde dorpsgezichten. Het gemeentelijke grondbedrijf is van melkkoe tot zorgenkindje verworden. Atju Cheng heeft, door slim en snel toe te slaan, ons behoed voor een volgende, en wellicht fatale, aanval van bestuurlijke megalomanie. En daar mogen we hem dankbaar voor zijn. Ook al zal zijn actie meer zijn ingegeven door de winstkansen die hij ziet, dan door zorgen om onze (en zijn voormalige) woonplaats Uden…