Tagarchief: haram

Knoerissen solidair met Krullendonk

porcellusUit solidariteit met hun soortgenoten in Heesch hebben de Udense Knoerissen op de valreep besloten een verbod uit te vaardigen om varkens of biggen af te beelden tijdens carnaval. “Omdat wij geen aanstoot willen geven en geen olie op het vuur willen gooien, pleiten we al langer voor om uitsluitend beeltenissen van minder omstreden dieren toe te passen in carnavalsuitingen. Met name cartoonisten waarschuwen we op voorhand om géén al te voor de hand liggend loopje te nemen met de naam van onze prins, die immers in een oud-Udense traditie besloten ligt.”

Nieuw in Uden: Citydiscouraging

logoknoerissenDe uiterst succesvolle #hierhoUDENwevan-campage heeft als keerzijde dat vluchtelingen hierdoor op het idee zouden kunnen komen massaal naar Uden af te reizen. Om dat gevaar in te dammen heeft college Kakelbont naast citymarketing een nieuw specialisme in het leven geroepen: citydiscouraging (stadsontmoediging). De nieuwe functionaris zal in eerste instantie inventariseren welke negatieve associaties Uden kan oproepen bij vreemdelingen. Te denken valt natuurlijk aan de Bedir brand van 2004 en de Q-koorts, ook het gevaar van tekenbeten in het buitengebied mag niet onvermeld blijven. En vanzelfsprekend het Udense carnaval dat met het varkens (de Knoeris) als boegbeeld ongetwijfeld als zeer, zeer haram zal worden ervaren…

Carnaval, feest van tolerantie en respect!

porcellusL
Om bepaalde bevolkingsgroepen en andersgelovigen niet voor het hoofd te stoten heeft C.V. de Knoerissen per direct een aantal maatregelen uitgevaardigd. Om te beginnen zal de naam ‘Knoerissen’ worden ingekort tot Oerissen om iedere associatie met het onreine varken te vermijden. Vanzelfsprekend zal ook de naam van de prins worden aangepast. Dit jaar heerst derhalve Prinslogooerissen Orcellus L over Uden. Ook in logo’s en andere afbeeldingen zal het verboden varken worden vervangen door een dier dat wél als halal te boek staat. De vernieuwde logo-sticker is tegen betaling van € 1,- verkrijgbaar bij het secretariaat van de Oerissen.

Een ingetogen carnaval 2015

logoknoerissen

“Laten we de komende carnaval vooral ingetogen vieren in het besef dat we als multiculturele samenleving respect dienen te hebben voor elkaar en dus ook voor andersgelovigen, zoals we ook respectvol moeten omgaan met andersvaliden. Dat het symbool van Uden – de Knoeris – haram is (onrein, verboden), is al kwetsend genoeg en dat het feest traditioneel doordrenkt is van bier (=alcohol, dus ook haram) kan gevoelig liggen bij bepaalde niet nader te noemen groepen. Daarom roepen alle bestuurders die onlangs nog zo dapper halfstoks gevlagd hebben op tot een stukje zelfdiscipline. Niemand wil toch dat de prins en de raad van elf vermijdbare risico’s lopen?”