Tagarchief: Heilige geest

Die hadden we erin moeten houden!

pinksterenPinksteren is het feest van de glossalalie, het spreken in tongen, als een van de gaven van de Heilige Geest. Als teken van gelovigheid konden de eerste christenen in talen spreken die ze helemaal niet kenden. Hartstikke handig op vakantie, waarheen je ook gaat en wie je ook tegenkomt en bovendien nooit meer google.com/translate. Kijk, daar zou die rare Buma (CDA) nou eens werk van moeten maken. Hoewel, het is natuurlijk funest voor de nonnen van Vught.

Heilige Geest bedreigd?

De slechtvalk is een gewiekste en razend rappe roofvogel die in duikvlucht snelheden van boven de 350 km per uur kan bereiken. Slechtvalken zijn dol op duiven die ze dan ook met het grootste gemak uit de lucht plukken en verscheuren om aan hun jongen te voeren. Juist met het hoogfeest van Pinksteren vragen wij ons af hoe het de Heilige Geest (die immers een voorkeur heeft om in de hoedanigheid van een duif te verschijnen) al jaren lukt om uit de klauwen van deze snelle rovers te blijven die juist een voorkeur hebben om zich in Rooms-Katholieke godshuizen te vestigen.

Alle dagen Pinksteren

Nadat de Heilige Geest vaardig was geworden van de apostelen, spraken zij plotseling alle talen: iedereen kon hen verstaan en zo konden zij Het Woord razend rap verspreiden. Binnenkort hebben wij daar geen Heilige Geest meer voor nodig omdat Skype (Microsoft) ons mobieltje gaat leren live te vertalen. En dus kunne wij dan gewoon Nederlands blijven lullen terwijl de ontvanger ons Spaans (Chinees, Engels, Portugeens Swahili enz.) hoort praten. En omgekeerd natuurlijk.

Pinksteren

ImageUitstorting van de Heilige Geest: En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.
Kortom, met Pinksteren vieren we de verjaardag van  https://translate.google.com.