Tagarchief: heilige

Bartolomeus en de bramen

St.-BartholomeusOver de precieze marteldood van de heilige Bartolomeus heerst verschil van mening. De heilige Dorotheüs houdt bij hoog en bij laag vol, dat hij gekruisigd is, en wel ondersteboven. Hij voegt er aan toe, dat deze marteling zou hebben plaats gehad in een Armeense stad, Albana genaamd. Van de andere kant benadrukt de heilige Theodorus, dat hij levend werd gevild. Bovendien zijn er nog andere geschiedschrijvers, die weten te vertellen dat hem de schedel werd gekliefd. Bij nader inzien zijn dit alles bij elkaar maar schijntegenstellingen. Want wat is er op tegen om te denken, dat hij eerst aan het kruis werd geslagen; vervolgens – om hem nog meer te laten lijden – levend werd gevild en tenslotte onthoofd?

Wij gaan voor de stelling dat Bartolomeus levend gevild is omdat we het beeld van de heilige die nonchalant het eigen vel als een soort regenjas in de hand houdt  zo prachtig vinden. Overigens gaat het verhaal dat na de naamdag van Bartolomeus op 24 augustus de bramen niet meer smaken (omdat hij levend gevild zou zijn door hem door stekelige braamstruiken te sleuren…)

Maar het allermooiste en het toppunt van Roomse humor is, dat Bartolomeus de patroonheilige is van leerlooiers en schoenmakers.

Heilige Ontcommer

Vandaag is het de feestdag van de Heilige Ontcommer. Sint Ontkommer wordt iconografisch beschreven als een gekruisigde vrouw met baard, kruis en aureool. Soms wordt aan haar zijde een vioolspelende minstreel afgebeeld. Het meisje Ontcommer had zich tot het christendom bekeerd en een plechtige gelofte van kuisheid afgelegd, toen haar heidense vader, de koning van Portugal, eiste dat zij zou trouwen met een door hem uitgekozen heidense prins. Om dit te voorkomen bad de knappe Ontcommer om een lelijk uiterlijk, dat eventuele aanbidders zou afschrikken. Daarop kreeg zij niet alleen een borstelige snor, maar groeide er ook nog eens een flinke baard aan haar kin. Geen man wilde haar nog hebben. Haar vader werd hierover echter zo kwaad, dat hij haar liet kruisigen.