Tagarchief: hemel

Hemel is co2 neutraal

allerheiligenDat heeft-ie toch maar mooi bedacht, onze schepper. Dat we uiteindelijk als ziel aan ons stoffelijke omhulsel ontstijgen om het rijk der hemelen niet met onze kwalijke dampen te belasten. Want het is een drukte van belang, daar in het huis van Onze Vader met al die heiligen wier nagedachtenis wij vandaag koesteren. En hun aantal groeit nog met de dag. Je moet er toch niet aan denken dat zij het hemelse klimaat verzieken met de uitstoot van waterstof-, waterstofsulfide- en methaangas.

Varkenshemel / varkenshel

spitvarkentjeZou het kunnen, zo vragen wij ons af, dat in de varkensreligie alleen het gelovige en gedoopte varken tot de varkenshemel wordt toegelaten dat ook het laatste sacrament heeft mogen ontvangen, namelijk het ultieme sacrament der consumptie? “Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt” waarna de hemelpoort zich opent. En dat dus het varken dat ongeconsumeerd omkomt in een stalbrand voor eeuwig moet branden in de varkenshel? Dat zou dan wel heel erg sneu zijn…

Wijwater voor burgerslachtoffers

LourdeswaterNu ook van regeringswege wordt toegegeven dat bij de inzet van Nederlandse F16’s in Irak en Syrië ‘mogelijk’ burgerslachtoffers vallen, pleit een groep de rooms-katholieke aalmoezeniers ervoor om aan iedere bom een zogenaamd Lourdesbeeldje met wijwater te bevestigen. “Het gaat bij dergelijke slachtoffers veelal om ongedoopten die niet zomaar tot de hemel kunnen worden toegelaten. Als we tegelijk met de bommen wijwater afwerpen zouden ze een beroep kunnen doen op de coulance van Sint Petrus en wellicht met een tijdelijke vergunning de hemelpoort mogen passeren.”

Escalator to heaven

RoltrapUden
Om Hemelvaart voor een breed publiek toegankelijk te maken en op deze feestelijke dag extra volk naar de kerk te lokken heeft pastoor Van Osch een spectaculaire attractie naar Uden gehaald: “Met deze Roltrap naar de Hemel kunnen de mensen zelf ervaren wat Jezus, de Zoon van God, heeft beleefd toen hij op Hemelvaartsdag opsteeg naar het huis van Zijn Vader.” Kaartjes voor de Escalator to Heaven zijn verkrijgbaar bij het parochiehuis tegenover de Petruskerk. “We hanteren geen standaard ticketprijs. De kosten verschillen van persoon tot persoon afhankelijk van de individuele mate van zondigheid. Vergelijk het maar met de Rooms-Katholieke aflaat die ook persoonsgebonden is.”