Tagarchief: Henk

Ornithologisch verantwoord

H: Hoe goed bedoeld ook, de bezorgde brief van Joep Manders, die ook op BD.nl staat, behulpzaam is ie niet voor ons Maashorstproject.

M: Inderdaad hij legt de nadruk teveel op de tegenstelling groot-klein en dat is olie op het vuur van Schaijk, waar ze ondanks hun getalsmatige overmacht op Zeeland, toch in de gemeentelijke periferie zijn terecht gekomen.

H: Levensgevaarlijk, dat Calimero-effect. Moeten we om zien te buigen naar een ander ornithologisch beeld.

M: Wat vind je van de metafoor koekoeksjong, de kwaaie Schaijkenaar die zijn stiefbroertjes en -zusjes uit het nest werkt. Met de dood als gevolg.

H: Leuk bedacht, ik zal eens overleggen met IVN en de Maashorst of ze misschien wat aansprekende illustraties hebben die we in onze campagne kunnen gebruiken.

M: Dan laat ik ons creatieve team alvast een opzetje maken.

H: Wel goed hoe het BD, de petities marginaliseert. Met name de zin ‘De bijval is voor beide standpunten voor een groot deel anoniem’ is bijzonder behulpzaam om het oproer te neutraliseren.

Wisseltruc

maashorst slippertjeZou het niet zo kunnen zijn, dat het gedoe rond de nieuwe gemeentenaam één grote wisseltruc is. Door de stampei bij buren en burgers over de naam Maashorst en door tegen beter weten in aan die naam vast te houden, kunnen Marnix en Henk op enig moment een stukje toegeeflijkheid tonen naar de mensen toe zodat het lijkt dat er tijdens de fusie toch sprake is van enige democratische inbreng van het volk. Quod Non (Wat niet dus)…

Hulde!

glas-in-loodAls provincie hoor je al je kinderen even lief te hebben. Ook de kleintjes-met-een-groeiachterstand. Daarom probeer je ze zoveel mogelijk gelijk te behandelen. Door een compliment te geven aan degenen die bijzondere prestaties leveren, maar ook door zo nu en dan een schouderklopje uit te delen aan de achterblijvertjes. Dat doe je niet op basis van geleverde prestaties – je moet nu eenmaal rekening houden met verschillen in talenten en verstandelijke vermogens – maar op basis van ijver en gedane inspanningen. Tegen die achtergrond geven we toe aan de late kant te zijn met onze gelukwensen voor de gemeente Uden en Landerd vanwege hun voorgenomen fusie. Die stelt objectief gezien inderdaad niet zoveel voor, maar het is wel dapper (‘getuigt van bestuurlijk lef’) dat ze onvermoeibaar voortsukkelen op het ingeslagen paadje naar een perspectiefloze fusie. Proficiat!