Tagarchief: Hobostraat

Zuur appeltje – zacht eitje

zachteitje“De gemeente heeft daarom eieren voor haar geld gekozen en besloten tot enkele eenvoudige ingrepen om de Hobostraat veiliger te maken.”

De uitdrukking appeltje-eitje wordt gebruikt om aan te geven dat iets heel gemakkelijk is of zal zijn.

Appeltje-eitje is een uitbreiding van het al langer bestaande (dat is een) eitje in de betekenis ‘iets makkelijks, iets wat je zo even doet’ (zoals in ‘O, dat is een eitje!’). Appeltje-eitje is een jonge uitdrukking. Van Dale neemt haar voor het eerst op in 2005. Het lijkt erop dat ze aan het einde van de jaren negentig algemeen in gebruik is gekomen. Er zijn echter mensen die zich herinneren dat appeltje-eitje al aan het einde van de jaren zeventig werd gebruikt (in elk geval in Amsterdam).

De uitbreiding van een eitje met appeltje is vrijwel zeker te danken aan het bestaan van de uitdrukking voor een appel en een ei (‘voor een heel laag bedrag’), die al in de achttiende eeuw voorkwam. De betekenissen ‘voor weinig geld’ en ‘makkelijk, een kleinigheid’ liggen immers niet zo ver uit elkaar. Uitdrukkingen worden vaker versterkt door er iets aan toe te voegen. Misschien klonk ‘Dat is een eitje!’ sommigen niet ‘stevig’ genoeg in de oren.

Over de herkomst van een eitje zijn de naslagwerken overigens niet helemaal duidelijk. Er zijn een aantal uitdrukkingen die betekenen dat iets een kleinigheid is (een fluitje van een centeen koud kunstjeeen abc’tje). De bekendste is waarschijnlijk een peuleschil. Mogelijk is een eitje hier een variant op; het zou een verkorting kunnen zijn van een zacht eitje (‘iets wat je gemakkelijk opeet/doorslikt’, ‘iets wat heel gemakkelijk is’).

Udense bestuurscultuur

Schermafbeelding 2019-05-12 om 10.22.22.pngEen mooie Udense traditie is het opeenstapelen van verkeerskundige fouten en infrastructurele blunders totdat er een complete chaos ontstaat die telkens weer om rigoureus ingrijpen vraagt. Het huidige college zet deze oude traditie voort op de Hobostraat die als eerbetoon aan de vorige colleges als beschermd dorpsgezicht nog enige jaren mag getuigen van Udens bestuurlijke onvermogen…

Terra incognita

schermafbeelding 2019-01-19 om 10.24.43Oplettende burgers hebben in het noordelijke deel van Uden een tot nu toe onbekend gebiedje (terra incognita) ontdek dat een langgerekte verbindingszone vormt tussen Land van Ravensteinstraat/Kornetstraat  en Bitswijk. Gemeentelijke cartografen zijn in opdracht van de gemeenteraad begonnen met het in kaart brengen van deze strook die ze de naam Hobostraat hebben gegeven, naar het Amerikaanse woord hobo, dat landloper betekent. “Met de tot boven € 300,- per meter gestegen grondprijzen is dit een geweldige meevaller voor de gemeente die we onmiddellijk zullen aanwenden om dit tracé te upgraden tot HOV-route!”

Uden Logistiek: touw, plakband en elastiek

losplaatsvelmolenQua verkeerskunde blinkt Uden uit in fouten, missers en regelrechte blunders. Over het dramatische parkeerverwijzingssysteem hoeven we het niet meer te hebben. Dat dat een ramp is, geeft Kakelbont ruiterlijk toe. Hoewel ze de schuld nog altijd in de schoenen van verschillende leveranciers proberen te schuiven. De fietsveiligheid is vanaf de ‘tunnel bij Ben van Dijk’ en aansluitend Bitswijk, Hobo-, Kornet- en Land van Ravensteinstraat van een diepe treurigheid en die hoge-risico-fietsroute gaat daarna vrolijk verder tot in het centrum. Over de beruchte Black Spot Losplaats/Velmolenweg is al genoeg gezegd – maar er is vooralsnog niks aan gedaan. Ook het drama Nieuwedijk/Oudedijk in De Peel bestaat nog in zijn volle omvang: zelfs de provisorisch geplaatste stoplichten blijken bloedlink. En dan komt UDEN.NL nu met de ‘aanpak’ van laden en lossen op Neringstraat/Promenade. Een met touwtjes, plakband en elastiekjes in elkaar gefröbeld oplossing-van-niks die het alleen maar onoverzichtelijker en gevaarlijker maakt…