Tagarchief: Hoofdbestuur

De stemming in Uden slaat om

Eerste vioolIn Uden gaat het gerucht dat niemand minder dan burgemeester Hellegers (PvdA) het landelijke bestuur van de PvdA gewezen heeft op de dubieuze rol van PvdA-lid Ben Brands die met zijn wethouderschap voor VHL (Vereniging Herindelen Landerd) de Landerdse PvdA (Porgressief Landerd) het nakijken geeft. Ook zou meespelen dat Brands medeverantwoordelijk is geweest voor het opknippen van de gemeente Maasdonk en de verdeling van de buit over Den Bosch en Oss. De vrees bestaat in Udens bestuurlijke kringen dat Brands in Landerd hetzelfde kunstje gaat flikken en Oss andermaal een aanzienlijke gebiedsuitbreiding toebedeelt (zijnde Reek en Schaijk). Daarmee zou Uden ernstig benadeeld worden, omdat een gemeente Maashorst met alleen Zeeland en Uden een wel heel makkelijke prooi wordt voor Veghel/Meierijstad. Als eerste violist van strijksextet Kakelbont is Henk Hellegers natuurlijk de aangewezen persoon om hierover bij het sociaaldemocratische hoofdbestuur een hoge toon aan te slaan.