Tagarchief: huisvesting

Wees welkom vreemdelingen!

Polen“Zonder arbeidsmgranten loopt de economie harstikke vast”, zegt de Brabantse gedeputeerde Bert Pauli (VVD). “Het is echt alle hens aan dek”, stelt ook Jan van Mourik van werkgeversorganisatie NO-NCW Brabant Zeeland. “Bedrijven groeien nu al minder hard dan ze zouden willen omdat ze meer personeel nodig hebben.” ABU, de bond van Nederlandse uitzendbedijven, heeft laten uitrekenen dat de buitenlandse werknemers jaarlijks 11 miljard euro bijdragen aan het nationaal inkomen. Nou, dan kunnen we toch ook wel de vluchtelingen van de Griekse eilanden opnemen!

Uden is een werkwoord

uden werkw.

Uitspraak:  

[uudə(n)]

Vervoegingen:  

uudde (verl.tijd enkelv.)

Vervoegingen:  

heeft geüdend (volt.deelw.)

Betekenis: (iets) zo laat of zo langzaam doen dat het niet meer nodig is.

Van uitstel komt afstel moet de gemeente Uden gedacht hebben en dus heeft college Kakelbont onder leiding van burgemeester Hellegers alles in het werk gesteld om de opvang van vluchtelingen zo lang mogelijk uit te stellen (discussieverbod tijdens de G1000-‘meetup’ in Markant, onmogelijke locaties aangewezen voor AZC, afwachten hoeveel statushouders omliggende dorpen zouden opnemen, enz. etc.).

Totdat de provincie Uden op de vingers tikte.

En dan komt nu het tergend trage eindspel: “Plan voor huisvesting statushouders Uden is klaar” kopt BD. Dit plan van aanpak wordt als voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de Provincie Noord-Brabant. Als zij instemmen wordt het plan definitief. En zo udent Uden alsmaar voort. 

Resultaten uit het verleden…

vluchtoordboekWas het niet wijlen Jan Schaefer, partijgenoot (PvdA) van burgemeester Henk Hellegers, die de historische woorden sprak “In gelul kan je niet wonen”? Dat onvermogen om in kletskoek onderdak te vinden geldt niet alleen voor de roomblanke Brabander wien Neêrlandsch bloed door d’aderen vloeit, van vreemde smetten vrij, maar evenzeer voor de status houdende vluchteling die gewoon recht heeft op fatsoenlijke huisvesting. Helaas (nog) niet in Uden dat via de gevleugelde pen van zijn burgervader met trots zijn glorieuze opvangverleden te boek heeft gesteld. Nu moet de provincie eraan te pas komen om Uden te dwingen tot het huisvesten van nog slechts 20 statushouders.

Aspirant-alien

Uden exitUit heimwee naar wat eens beschaving heette, willen steeds meer mensen emigreren naar outer space. Een aspirant-alien uit Uden verklaart: “Ik schaam me kapot voor de lafhartige houding van mijn gemeentebestuur dat met een doodse stilte de G van Gastvrij vertrapt in het zogenaamde ‘vluchtelingendebat’.  Ik heb geen hoop meer; ik wil hier weg. Liefst zo ver mogelijk.”