Tagarchief: hysterie

Hysterie…

‘Geef me je hysterie en ik geef je er meer veiligheid, meer gezondheid voor terug. Of minder buitenlanders’. Getalsmatig is migratie in Nederland echt een non-issue. Maar als je het debat erover volgt, zou je dat niet zeggen. Zo wordt het verlangen naar totale veiligheid of totale gezondheid voortdurend gevoed en komt de vraag hoe groot het probleem is amper meer aan de orde.’

Marc Schuilenburg, criminoloog/filosoof in Trouw (via Topics)

Met de schrik in de boks

deschreeuwSinds ‘social media’ hun intrede hebben gedaan, lijden steeds meer Brabanders aan PTS (Pre-Traumatische Stress). De angst regeert in onze eens zo blijmoedige provincie. Want nu de vrees voor wat er eventueel gebeuren kan eenmaal grip heeft gekregen op  de bevolking, is het kleinste feitje (hoe onbeduidend ook) aanleiding voor volstrekte paniek. Om de Brabantse Bangheid in kaart te brengen is de Programmaraad Tegen de Angst (PTA) in het leven geroepen. 375 oost-Brabanders hebben inmiddels een praktijkgerichte training gevolgd om ongefundeerde angst te herkennen, te kwalificeren en te kwantificeren. Het totaalbeeld dat zij inmiddels hebben samengesteld, is zó verontrustend, dat de programmaraad besloten heeft het onderzoeksrapport geheim te houden: “Openbaarmaking zou als massa-hysterisch gevolg hebben dat nog meer Brabanders met de schrik in de boks door het leven gaan”, aldus een woordvoerder die – uit begrijpelijke vrees voor represailles – niet met zijn naam in de krant wil. Wel wil hij/zij (zelfs zijn/haar geslacht mogen we niet openbaren) nog kwijt het een kwalijke zaak te vinden dat bestuurders electoraal garen proberen te spinnen bij de Schrik die vaardig is geworden van Brabant.