Tagarchief: illegaal

Shit happens

Rabobank-clubkasEr zit wel vaker een luchtje aan de handel en wandel van de Rabobank!

Geen commentaar

Rabobank wil niet reageren. „Zoals bekend gaan we niet in op vragen die betrekking hebben op individuele klantsituaties. Ook op kwesties die – om welke reden dan ook – aanhangig zijn bij de rechter geven we geen commentaar”, staat in een verklaring.

Ook op algemene vragen geeft de bank geen antwoord. „De ervaring leert dat een algemeen gegeven reactie die in een specifieke context wordt geplaatst, door media en lezers toch kan worden geïnterpreteerd als een reactie op die specifieke situatie. Dat willen we voorkomen.”

Snorder gesignaleerd in Uden

IMG_0714

Wat is een snorder?

Een snorder is een illegale taxichauffeur. Hij of zij biedt illegaal vervoer aan in een normale auto zonder daklicht. Dat is strafbaar.
Een snorder begaat een misdrijf en kan aangehouden worden door de politie of door inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De snorder krijgt dan een voorwaardelijke boete van € 10.000,-. De boete wordt geïncasseerd als de snorder binnen twee jaar opnieuw wordt betrapt.