Tagarchief: Jansen

Het Collectieve Stilzwijgen

Dat valt niet mee, hoor en wederhoor, bij een geheimzinnig genootschap als Rotary Uden.

BD (papier) duikt vandaag in de Udense Rotary-affaire en het royement (na 36 jaar!) van Harrie Boogers. Over het standpunt van Boogers en de juridische stappen die hij onderneemt lees je op BD.nl. Wij citeren uit de papieren krant de reacties van de belangrijkste tegenstanders van Boogers.

“Directeur Erik Jansen van de Rabobank wil niets zeggen over de brief en het besluit. “Ik doe geen mededelingen over cliënten.”

“Ook wethouder Van Merwerode wil desgevraagd geen commentaar geven. Hij verwijst naar de voorzitter.”

“Rotaryvoorzitter Frank de Winter wil daar niets over kwijt, net zo min als over de rol van Raboman Jansen en wethouder Van Merwerode.”

“Om commentaar gevraagd wil niemand echter iets zeggen. De voorzitter is spreekbuis.”

Toch is dat collectieve stilzwijgen beslist betekenisvol  en dus absoluut het citeren waard, uiteraard mét bronvermelding.

Schisma binnen Rotary Uden?

rotaryDe Iskarioten onder leiding van Erik Rabo Jansen zaten maandag na het avondmaal vergenoegd aan een  cognacje te nippen in de veronderstelling dat hun mede-Rotarians zich weldra bij hen zouden voegen. Maar velen gaven er de voorkeur aan huiswaarts te keren en degene die wel bleven, verkozen het aan een ander tafeltje plaats te nemen waar zij op zachte toon met elkander spraken. Hoezeer de Iskarioten ook hun oren spitsten, zij konden geen woord verstaan van wat er besproken werd. Wel bemerkten zij dat aan gene zijde de ogen werd neergeslagen als hun blikken elkaar kruisten. En een joviaal aangeboden drankje werd – geheel tegen de gebruiken in – zomaar afgeslagen. Plots stond de Raboman op met de woorden “Kom, Matthie laten we maar gaan want er schijnt mis op komst te zijn.” Toen zij in de garderobe hun wollen jas en shawl hadden aan- en omgedaan, hoorden ze een aanzwellend geroezemoes, waaruit zij maar één duidelijk verstaanbare zin opvingen: “Zij zouden geroyeerd moeten worden, want passen niet bij de normen en waarden van onze club.” Buiten hing inderdaad een vlagerige koude mis. Rillend stapten ze in hun auto’s,

Sjonge jonge!

Zwijgende meerderheidOnze mailbox stroomt vol. Het gaat ons enkele weken kosten om al die tips te lezen, te wegen en te verwerken. En geloof maar dat we regelmatig met rode oortjes achter onze beeldschermen zitten. Want onze post van vanmorgen (Het Tribunaal) heeft heel wat losgemaakt. Naast geheime geheimen ook veel roddel en achterklap waar we als site niet zoveel mee kunnen, maar het leest lekker weg. Rotary Uden is voor ons in een totaal ander daglicht komen staan. De aanstichters van de broedermoord en het vijfkoppige executiepeloton kunnen hun borst natmaken. Of misschien nog beter: een lange vakantie boeken…