Tagarchief: kamp

Meer woonwagens in Uden!

woonwagensDe woonwagen is officieel erkend als cultureel erfgoed. Het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman hebben gezegd dat het akelige ‘uitsterfbeleid’ in strijd is met de wet. En minister Ollongren draagt de gemeentenop om  meer ruimte te bieden aan woonwagenbewoners. De hoogste tijd dus dat Uden voormalige woonwagenkampjes nieuw leven inblaast.

Woonwagenkamp 2.0

woonwagensJarenlang zijn woonwagenbewoners wegbestemd, weggetreiterd, weggejaagd totdat er van de oorspronkelijke (inmiddels tot Unesco werelderfgoed verklaarde) woonwagencultuur vrijwel niets over was. Maar nu breekt de grote kentering aan: Area, de gemeente Uden en bouwer Barli hebben gisteren 18 woonwagens opgeleverd aan de Udense Kennedylaan en ze hebben de smaak te pakken: “Er is al een kampje voor nog eens 34 woonwagens op Uden-Zuid gepland.”

Uden en het uitsterfbeleid

Jonge woonwagenbewoners voelen zich gediscrimineerd door gemeenten die een uitsterfbeleid hanteren (zoals Uden). Het uitsterfbeleid wil zeggen: het afbouwen van woonwagenstandplaatsen. In twee weken heeft de Nationale Ombudsman daar 90 klachten over ontvangen.

“Niet iedere gemeente lijkt zich ervan bewust dat wonen in een woonwagen essentieel onderdeel van de cultuur van bewoners is”, zegt ombudsman Van Zutphen. Hij onderzoekt daarom of gemeenten de rechten van woonwagenbewoners voldoende beschermen.

De gemeente Uden reageert per mail: “We hebben de bewoners gevraagd vrijwillig te verhuizen naar een sociale huurwoning. Hierdoor is de locatie beschikbaar gekomen voor andere doeleinden, zoals een park of woningbouw.” Volgens Tonny waren hij en zijn familie het liefst in een woonwagen blijven wonen, maar werd hen die optie niet geboden.

Uitsterfbeleid gaat Rücksichtslos door

woonwagensNaar aanleiding van de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens dat Oss discrimineert en de woonwagencultuur aantast, overweegt Oss  zijn woonwagenbewoners eindelijk wat lucht te geven. Het zou betekenen dat het huidige aantal woonwagens kan blijven bestaan. Uden ‘volgt landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van woonwagenzaken met belangstelling’ maar heeft ondertussen wel al rücksichtslos één van de twee subkampjes opgedoekt. In Uden gaan de discriminatie van woonwagenbewoners en de aantasting van de woonwagencultuur doodgewoon door…

Woonwagenkamp 2.0

heijmansone
De wielen ontbreken. Maar de Heijmans-one wordt gepresenteerd als de innovatieve, mobiele woningen voor singles. Met dit concept slaat de bouwer uit Rosmalen twee vliegen in één klap: de One is de makkelijke, snelle en betaalbare oplossing om de woningnood onder jongeren, maar ook oudere singels te lenigen. Tegelijk kan dit ontwerp de woonwagencultuur redden: door de regels te versoepelen en de woningmarkt te flexibiliseren kan een einde gemaakt worden aan het ‘uitsterfbeleid’ voor woonwagenkampjes. In Uden zou het Dico-terrein de ideale locatie zijn voor zo’n woonwagekamp 2.0. Is bovendien goed voor de integratie.