Tagarchief: kennis

Zij bemerkten dat zij naakt waren

slangreekDe slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten.

Daar snappen we niks van…

Dat Irna iets in ons ziet

IrnaHallo Hoe gaat het? Ik wil graag beter leren kennen.
Ik ben op zoek naar een man voor een serieuze relatie online.
Ik heb serieuze bedoelingen. Ik ben nog nooit getrouwd en heeft geen kinderen.
Mijn naam is Irina. Ik ben geinteresseerd in de voortzetting van onze kennis?
Bent u geinteresseerd in de voortzetting van onze ontmoeting zijn, zal ik u meer over mij te vertellen.
Vertel eens iets over jou.
Wat is uw naam? Waar woon je? Hoe oud ben je?
Ik wil graag uw formaat te zien.
Ik vraag u om mij een eerlijk antwoord.
Ik wens u een goede dag.
Irina