Tagarchief: kindeke Jezus

Stille nacht

kerststalleetjeDe heer Gerrits uit de Akkerwindestraat filosofeert graag over de loop der dingen. Dan zit hij in zijn oude, wat sleetse fauteuil en bedenkt hij alternatieve scenario’s volgens het “Wat als”-principe. In deze donkere dagen voor Kerst staat hij stil bij de vraag: wat zou er gebeurd zijn als Maria en Jozef niet ruim 2000 jaar geleden, maar anno 2014 hadden geleefd? Zij ongehuwd zwanger, hij werkloos timmerman. Samen dakloos en op drift geraakt. Een nogal perspectiefloze stapeling van problemen. En wat moet er dan van zo’n kind terecht komen? Dat belooft weinig goeds. In zo’n situatie ligt abortus voor de hand, in het belang van moeder en kind. En relatief goedkoop, zeker als je zo’n kleine ingreep afzet tegen de maatschappelijke kosten waarmee zo’n kansloos gezin per 1 januari 2015 op de gemeentebegroting gaat drukken. De heer Gerrits is er van overtuigd dat het kindeke Jezus heden ten dage geen enkele overlevingskans zou hebben. En als hij doordenkt over de verdere consequenties begint het hem te duizelen: geen kerstbomen en –ballen, geen kerken, priesters en prelaten, geen zalvend gezang…