Tagarchief: Klijnsma

Psychosociale arbeidsbeperking?

jette-klijnsmaKunnen we als UWV niks mee. Met een begrip als “psychosociale arbeidsbeperking”. Te vaag. Niet meetbaar. Is vragen om problemen. En dus zeggen we NEE tegen dergelijke aanvragen. Want anders is het hek van de dam en loopt het hier storm voor die 125.000 garantiebanen. Die reserveren we liever voor duidelijke gevallen, voor mensen waaraan iedereen ziet dat er iets mee mis is, bijvoorbeeld door het ontbreken van lichaamsdelen of essentiële functies als het gezichtsvermogen. Dan hoeven we geen lastig selectietraject in te richten met alle discussies van dien. Dus wij hopen dat staatssecretaris Klijnsma haar poot stijf houdt en de brandbrief van de Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant ongelezen naast zich neerlegt. Als UWV hoeven we natuurlijk niet naar de/het pijpen van die gemeenten te dansen.

Doekje voor het bloeden of ambtelijke willekeur?

‘Bij de totstandkoming van de wet heb ik erop toegezien dat medewerkers van sociale diensten altijd de mogelijkheid hebben om rekening te houden met persoonlijke omstandigheden van mensen en eigenstandig een afweging kunnen maken over het al dan niet opleggen van maatregelen.’

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vrijwillig

AfbeeldingZouden wij zelf in de ongelukkige positie verkeerden dat we een beroep moesten doen op WMO of bijstand, dan zouden we het vanzelfsprekend vinden om iets van een tegenprestatie te leveren. Vrijwillig. Zou ook ten goede komen aan ons gevoel van eigenwaarde. En dus vinden we het goed dat juist de zo dapper-kwetsbare Jetta Klijnsma (PvdA staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het voortouw neemt om de steuntrekkende medemens verplicht vrijwilligerswerk te laten doen als een stukje emancipatie en zelfverheffing. Als eerzame, hardwerkende en belastingbetalende burgers zouden wij daaraan graag een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door zo’n bijstandsmoedertje de gelegenheid te geven tot een stukje zelfontplooiing als vrijwillig en onbetaald redactioneel schoonmaakmedewerkster. Moeten we ons daarvoor in Uden wenden tot Klijnsma’s sociaal-democratische partijgenoot Gerrit Overmans?