Tagarchief: Kringloop

Beter dan op zolder (of in het schuurtje)

wietplantenAgroProeftuin de Peel, tot voor kort Agro As de Peel geheten, heeft grond beschikbaar voor ondernemers die willen experimenteren met kringlooplandbouw. AgroProeftuin de Peel heeft als doel om vernieuwing in de agrosector in de regio Noordoost-Brabant te stimuleren. Dat gebeurt door financiële en organisatorische ondersteuning van innovatieve projecten, door partijen met elkaar in contact te brengen en door het beschikbaar stellen van proefvelden.

Het verschil Uden-Meierijstad

KunststraaljagersMeierijstad kiest voor het aanstellen van aanjagers voor de kunsten; Uden meent dat een afgedankte straaljager voldoende ‘kunst’ is om op niveau invulling te geven aan het gemeentelijke beeldende-kunstbeleid. En wat er nog aan kunstwerken in gemeentehuis of  depots ligt opgeslagen, kan – voorzover het nog te vinden is – terug naar de makers of gaat naar een kringloopcentrum. Op één werk na: Welgeteld één schilderij van René Daniëls krijgt de kwalificatie ‘uniek werk met een hoge economische en artistieke waarde waarvoor internationale belangstelling is’.  Dat is handel, dus dat mag blijven – of alsnog verpatst worden…

Circulair denken en doen

Kringloop kopie
De circulaire economie vraagt om een andere manier van denken. Het mooie van de cirkelredenering is juist dat deze de waarheid in zichzelf vindt, zonder daar vreemde elementen bij te betrekken. Zo ontstaat een gesloten systeem van zekerheden dat een blijvend ‘op-weg-naar-huis-gevoel‘ geeft. Of, zoals Openbaring 22:13 de kringloop des levens bezingt: ‘Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’